Avaintekopalkinto Tapani Tirilälle ja Nuorisokuorolle

Tässä Oulaisten Nuorisokuoro viimeisimmällä ulkomaan matkallaan Saksassa, Wolffenbüttelissä. Kuva: kuoron oma arkisto

 

Oulaisten kaupunki on palkinnut kuoronjohtaja, musiikkineuvos Tapani Tirilän ja hänen johtamansa Oulaisten Nuorisokuoron tämän vuoden avaintekopalkinnolla. Tunnustus annetaan kaupungin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi tekemisestä sekä merkittävästä ja pitkäaikaisesta työstä Oulaisten kaupungin kulttuurin ja nuorison hyväksi. Nuorisokuoron perustehtävänä on ollut jo 48 vuoden ajan antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus kuorolaulun harrastamiseen ja sen myötä myös persoonan monipuoliseen kasvuun. Kuoroon on kuulunut vuosikymmenien kuluessa yli 300 laulajaa.
Kuoro on ollut toiminnassaan hyvin yhteistyöhakuinen. Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat olleet kaupunki, seurakunta, kansalaisopisto, koululaitos ja Osuuspankki. Kuoroperheet ovat aktiivisesti tukeneet kuoroyhdistyksen toimintaa. Yhteistyötä on tehty myös muiden suomalaisten ja ulkomaisten kuorojen ja kuoronjohtajien kanssa. Virityksiä kuoro on saanut 39 ulkomaisen matkan yhteydessä festivaaleilla, kilpailuissa ja konserteissa. Kuoro on menestynyt erinomaisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä kilpailuissa sijoittuen aina kärkisijoille. Kuoro on järjestänyt vuosien mittaan monia konsertteja kotikaupungissaan, ja Oulaisissa on vieraillut kymmeniä kotimaisia ja ulkomaisia kuoroja, joiden laulua on tarjottu myös yleisölle.
Avaintekopalkinto luovutettiin kuorolle kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä viime keskiviikkona. Tilaisuudessa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala totesi, kuinka kuoro on aina tuonut esille oman pohjoispohjalaisen kaupunkinsa. Hän korosti myös Tapani Tirilän johtamisominaisuuksia tässä kokonaisuudessa. Tapani Tirilä painotti vastauspuheessaan, että tämä huomionosoitus kohdistuu paitsi kuoroon myös ylipäätään kulttuurielämään. Hän totesi, että Oulainen on hyvä ja turvallinen kaupunki kouluttaa ja kasvattaa lapsia. Kaupungin imagoon vaikuttavat merkittävästi myös vapaa-ajan tarjonta ja se miltä paikkakunta näyttää ja tuntuu ja mikä on sen ilmapiiri. Tirilä toivoikin, että kulttuuri olisi yksi kaupungin tulevaisuuden suunnitelmien painopistealue myös siihen kuuluvine investointeineen.

Korona on rajoittanut runsaasti kuorotoimintaa tänä vuonna. Perinteiset kuorojen joulukonsertitkin ja kuoron jouluyön musiikkihartaus jäävät nyt toteutumatta.
”Toivottavasti ensin vuonna kuorotoiminta pääsee jälleen vauhtiin ja Oulaisten Nuorisokuorokin pääsee järjestämään 50-vuotisjuhliaan, jotka on tarkoitus toteuttaa lokakuussa 2022”, kertoi Tapani Tirilä.

Takaisin Jutut -sivulle