Elinvoima säilyy vain kaupunkia kehittämällä

Tommi Oja uskoo, että kokoomus tulee säilyttämään vahvan kuntapuolueen tittelinsä myös näissä vaaleissa.

 

Kokoomus on perinteisesti hyvä kuntavaalipuolue. Tommi Oja Oulaisten kokoomuksesta muistuttaa, että puolue on voittanut kolmet edelliset kuntavaalit valtakunnan tasolla ja samanlaista virettä on havaittavissa nytkin. Ainakin mitä gallup-kyselyihin on uskominen.
Varsinainen vaalipäivä päätettiin siirtää tänä vuonna huhtikuulta kesäkuulle koronapandemian vuoksi. Tommi Oja uskoo, että siirrolla on positiivisia vaikutuksia ainoastaan ennakkoäänestysvilkkauteen.
”Vaalien siirtämisen takia on ikävä kyllä nähtävissä vaaliväsymystä. Toivon kuitenkin ihmisten käyvän äänestämässä, sillä vain sillä tavalla voi vaikuttaa”.
Oulaisten kokoomus on saanut listoilleen yhteensä 12 ehdokasta. Heidän ikäjakaumansa on 20 vuodesta 74 vuoteen. Tommi Ojan mukaan ehdokkaat edustavat hyvin eri ikäryhmiä ja ammattialoja. Perinteiselle yrittäjäpuolueelle sopivasti listalla on myös kuusi yrittäjänä leipänsä ansaitsevaa henkilöä.
”Listamme on hyvä jo tässä vaiheessa, mutta lisää mahtuu vielä mukaan”.
Oulaisten kokoomuksen teemana kuntavaaleissa on kaupungin elinvoiman kasvattaminen. Kokoomus on kuntapuolue, joka ajaa Oulaisten kaupungin asukkaiden parasta.
”Lupaamme ajaa oulaistelaisten ja Oulaisten asiaa. Haluamme kehittää Oulaisten kaupunkia siten, että palvelut voidaan säilyttää ja toimintaa kehittää”.
Tulevaan valtuustoon Tommi Oja toivoo löytyvän 27 yhteistyökykyistä henkilöä, jotka ovat motivoituneet ajamaan Oulaisten ja oulaistelaisten asiaa.
”Odotan yhteistyökykyä, näkemystä ja uskallusta päätösten tekoon”.

Lähitulevaisuuden suurimpana kysymyksenä Tommi Oja näkee sen, kuinka hyvin pieni Oulainen pystyy pitämään lankoja käsissään sitä koskevissa tärkeissä asioissa. Hän on erityisen huolissaan edelleen kesken olevasta sote-uudistuksesta, jota yritetään rakentaa pystyyn pikavauhtia. Jos nykyinen esitys menee läpi, katoaa samalla kunnilta päätäntävalta siinä, missä sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa tarjotaan.

”Olen kriittinen sen suhteen, että saadaanko sotesta sellainen kuin mitä halutaan. Tuleeko tässä liian kiire? Tarve uudistukselle on luonnollisesti olemassa, mutta juuri tällä hetkellä uusi sote näyttää enemmänkin himmeliltä kuin toimivalta ratkaisulta.
Ojan mielestä toinen iso asia on oulaistelaiset lapsiperheet ja heidän tulevaisuutensa. Miten heidän tarvitsemat palvelut tullaan jatkossa järjestämään. Esimerkiksi laadukas ja tiloiltaan riittävä varhaiskasvatus on taattava jatkossakin kaikille lapsiperheille.
Kulunut valtuustokausi on sujunut Tommi Ojan mukaan pääsääntöisesti sopuisasti. Kaupunki on tehnyt viimeisten neljän vuoden aikana merkittäviä investointipäätöksiä, kuten Oulaisten Kuidun rakentaminen, urheilukentän peruskunnostus ja huoltotilat sekä Nesteen risteyksen liikennejärjestelyt. Nämä kaikki toiminnat ovat Tommi Ojan mukaan omiaan edistämään kaupungin elinvoimaisuutta.

Positiivisia asioita, joissa Oulaisten kokoomus on Tommi Ojan mukaan ollut vahvasti mukana, ovat muun muassa kotiin vietävien palvelujen sekä kotisairaalatoiminnan aloittaminen. Myös liikunta-akatemian perustaminen nuorille on päätös, joka parantaa elämänlaatua Oulaisissa.
”Positiivisena asiana näen myös parantuneen avoimuuden päätöksien valmistelussa ja päätöksenteossa”.

Tommi Ojan mieltä ovat menneeltä valtuustokaudelta jääneet eniten kaivertamaan Oulaskankaan synnytysosaston loppuminen sekä hankintapolitiikan ailahtelevaisuus ja osaamattomuus.
”Meillä on kaupungilla useita hallintokuntia, joissa ei ole riittävästi hankintaosaamista. Tämän osa-alueen osaamista pitäisi parantaa, sillä hankinnoilla on iso merkitys alueella toimiville yrityksille”.
Oulaisten kaupungin suurimpana haasteena Tommi Oja näkee väestön vähenemisen. Oulaisten kaupungin palvelutaso on mitoitettu suuremmalle väkimäärälle.
”Mikäli negatiivinen asukasmäärän lasku jatkuu, emme kykene pitämään nykyistä palvelutasoamme”.
Sen sijaan, mikäli asukkaiden poismuuttoa saadaan hillittyä, on Oulaisilla edessä hyvä tulevaisuus.
”Positiivisen väkiluvun eteen tarvitaan yhteistyötä sekä ponnisteluja kaikkien puolueiden kanssa”.

Takaisin Jutut -sivulle