Hevonen on vuorovaikutustaitojen mestari

 

Riitta Pekkalan hevostila Hirnuva Hevonen tarjoaa voimaannuttavia kokemuksia eläinten parissa. Kuvat: Teemu Isoniemi

Hevoset pelastivat Riitta Pekkalan työuupumuksen kourista. Myöhemmin hevosavusteisten palvelujen tuottamisesta tuli hänelle ammatti.

Joskus jokin omassa elämässä tapahtunut vastoinkäyminen saattaa ohjata ihmisen aivan uudelle polulle. Näin tapahtui vihantilaiselle Riitta Pekkalalle, joka sairastui reilut 10 vuotta sitten työuupumukseen. Kuntoutusvaiheessa hän pääsi kokemaan hevosten voimauttavaa läsnäoloa ja sai siitä saamiensa positiivisten vaikutusten kautta ahaa-elämyksen: Miten minä voisin mahdollistaa samanlaisia toipumisen ja voimautumisen tunteita myös muille?
”Aloin opiskella hevosavusteista toimintaa lisää ja valmistuin sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajaksi loppuvuodesta 2011”.

Riitta Pekkalan mukaan luonto- ja eläinavusteiset menetelmät hyvinvoinnin tuottamisessa ovat lisääntyneet ja monipuolistueet huimasti niistä ajoista, kun hän aloitti toiminnan oman yrityksensä alla vuonna 2011. Alalle on nykyisin paljon erilaisia tutkintoja ja Suomen yliopistoissa tutkitaan muun muassa eläinten vaikuttavuutta. Aikaisemmin tutkimustuloksia on ollut lähinnä ulkomailta. Siellä luonnon ja eläinten vaikuttavuus on ollut tutkittu tiede jo kauan. Pekkalan mielestä alan kasvu ja tietoisuuden lisääntyminen on erittäin hyvä asia, sillä Suomessa luontoon on helppo mennä useimmalle meistä. Muun muassa Metlan tutkimus on osoittanut, että jo 20 minuutin oleskelu metsässä alentaa verenpainetta.
Riitta Pekkala on ollut hevosten ystävä pienestä tytöstä lähtien. Hän vieraili talleilla epäsäännöllisesti, kunnes lukioiässä hevoset jäivät harrastusvalikoimasta kokonaan pois.
”Pikkutyttönä kuitenkin jo päätin, että joskus minulla on oma hevonen”.

Tämän lupauksensa hän myös piti. 30-vuotiaana Riitta Pekkala oli vihdoin hevosen omistaja. Ennen hevosen hankintaa hän aloitti hevosalan opinnot, jotta osaisi hoitaa hevostaan oikein. Riitta Pekkalan mukaan hevonen on vuorovaikutustaitojen mestari. Ja juuri tämän takia hän on juuri tähän kyseiseen eläimeen ihastunut.
”Hevonen peilaa toiminnallaan ihmisen käyttäytymistä ja tunnetilaa, jolloin voimme oppia ja oivaltaa asioita itsestämme ja omasta käyttäytymisestämme. Hevosen herkkyys ja intuitiivinen läsnäolo on parhaimmillaan hyvin vahvaa, ja hevosen luontainen omatoimisuus sekä upea tilannetaju antavat ulottuvuuden, jota ei käskemällä saada aikaan”.

 

Riitta Pekkalan mielestä hevonen on tunteva ja elävä eläin, jolla on myös oikeus hyvään elämään.

Tällä hetkellä Riitta Pekkalan tallissa elelee kolme hevosta ja kaksi ponia. Lisäksi hänellä on kaksi hevosta hoidossa. Riitta Pekkalan johtaman Hirnuvan Hevosen palveluvalikoima on elänyt parin viimeisen vuoden aikana. Hänen oma prosessinsa siitä, mitä hän haluaa hevosten kanssa tuottaa, on vieläkin osittain kesken. Riitta Pekkala haluaa korostaa omassa toiminnassaan, että hevonen on tunteva yksilö, eikä pelkkä harrastusväline. Hevonen on tunteva ja elävä eläin, jolla on myös oikeus hyvään elämään.
Kerhot ja tilavierailut ovat olleet suosittuja ennen koronaa, mutta tällä hetkellä yksilökäynnit menevät niiden edelle. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hyvin ammatillista ja tavoitteellista ja usein siihen osallistutaan esimerkiksi kunnan antaman maksusitoumuksen kautta. Tosin itsemaksavienkin asiakkaiden määrä on kasvanut Pekkalan mukaan viime vuosina yllättävän paljon.

Yksi Hirnuvan Hevosen mielenkiintoisista palveluista on hevosystävätunnit. Niiden aikana harjoitellaan hevosen kanssa olemista ja yhteyden löytämistä hevoseen. Tuntien aikana voidaan harjoitella operanttia kouluttamista, turvallista hevosen käsittelyä sekä muita hevostaitoja. Toisin sanoen hevosystävätunnilla opetellaan hevosenlukutaitoa.
Riitta Pekkalan mukaan hevosten kanssa tehdystä vuorovaikutustaitojen harjoittelusta on hyötyä työelämässäkin.
”Varsinkin esimiestyössä ja tiimiyhteisöissä on tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi sekä oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään muita työyhteisön jäseniä. Viestinnän selkeys, yhteistyön hiominen ja monet muut vuorovaikutustaidot hioutuvat hevosen kanssa, sillä se peilaa meidän toimintaamme ja antaa palautteen välittömästi, kaunistelematta. Eläimeltä saatu palaute on ehkä helpompi ottaa vastaan kuin kollegan kommentit”.

Riitta Pekkala on ihminen, joka ei jää paikoilleen polkemaan. Parasta aikaa hän miettii uusia kehityskohteita yritystoiminnalleen. Niitä ovat esimerkiksi blogin julkaiseminen sekä nettikurssi muun muassa satulan sovittamisesta. Riitta Pekkala on mukana myös Karvakorvat työkaverina – elämänlaatua eläinten avulla yritysryhmähankkeessa, jonka tarkoituksena on eläinavusteisten palvelujen kehittäminen sekä tietoisuuden lisääminen.
”Tarkoitus on jatkossa keskittyä enemmän hevosavusteisen oppimisen ja kuntoutumisen maailmaan sekä tietoisuuden lisäämiseen muun muassa hevosten hoitoon, koulutukseen ja hyvinvointiin liittyen”.

Takaisin Jutut -sivulle