Ikäihmiset uupuvat lumitöihin

Annikki Hannus tekee lumitöitä, vaikka kädet ovat kipeinä joka kerta. Hän toivoo, että ikäihmiset saisivat kaupungilta apua lumitöiden tekoon.

 

Maanantaiaamu valkenee Oulaisissa sakean lumisateen saattelemana. Kolan ja lapion varteen joutuu myös Oulaisten Pyykölässä paritalossa asuva Annikki Hannus. Yksin asuvalle Hannukselle lumityöt tuottavat joka kerta vaikeuksia. Käsiin tehdyn leikkauksen jälkeen lumikuorma ei lennä lapiosta yhtä sujuvasti kuin vielä nuorempana.
”Lumenluonti on vaikeaa ja aamulla pitäisi monesti päästi aikaisin lääkäriin kokeisiin. Mutta mitenkäs menet kun autoa ei tahdo saada katoksesta pois”, harmittelee Annikki Hannus.

Annikki Hannus ei ole ongelman kanssa suinkaan yksin. Niin Pyykölässä kuin muuallakin päin Oulaisia asuu vielä paljon ikäihmisiä omassa kodissaan. Hannuksen huoleen yhtyy naapurissa asuva Pekka Ilomäki. Usein lunta sataa pihalle kerralla niin paljon, ettei hän tiedä, minne sen kaiken työntäisi.
”Monesti kuluu useampi päivä, ennen kuin täällä näkee auraustraktorin. Kyllä ne lumet pitäisi heti aamusta aurata”, muistuttaa Pekka Ilomäki.
Annikki Hannuksen mielestä Oulaisten kaupunki voisi auttaa ikäihmisiä lumitöissä. Hänen mukaansa näin on toimittu esimerkiksi Ylivieskassa, Merijärvellä ja Kalajoella.
”Parempi meidän on täällä kotona olla kuin mennä palvelukotiin. Tuleehan se yhteiskunnalle paljon halvemmaksi”, hän tähdentää.
Annikki Hannus otti jo yhteyttä Oulaisten kaupungin tekniseen toimeen, mutta siellä asia ei edennyt. Sen sijaan Eläkeliiton Oulaisten yhdistyksessä vastaanotto oli aivan toisenlainen. Yhdistys pisti heti toimeksi ja teki kaupungille aloitteen iäkkäiden kuntalaisten pihojen ja pihateiden talviaurauksesta.

Esityksen mukaan Oulaisten kaupunki hoitaisi iäkkäiden kuntalaisten pihateiden ja piha-alueiden talviaurauksen sosiaalisten ja terveydellisten syiden perusteella.
”Kun iäkkäiden kuntalaisten oma terveys tai taloudelliset mahdollisuudet eivät mahdollista omatoimista pihojen puhdistusta, sen pitää olla vanhuspalvelulain mukaista kotona asumista edistävää palvelua”, todetaan eläkeyhdistyksestä.
Yhdistyksen mukaan Oulaisten kaupungin tulee varata vuoden 2020 budjettiin sitä varten riittävät määrärahat. Aurauspalvelu myönnettäisiin hakemusten perusteella. Perusteluina Eläkeliiton Oulaisten yhdistys esittää sitä, että kunnan tehtävänä on ikääntyvän väestön, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo
riutumisen tukeminen. Runsaslumiset talvet rajoittavat ikäihmisten arkielämää ja aiheuttavat myös turvallisuusriskin, koska pihoille ei pääse eikä niiltä pois.

Takaisin Jutut -sivulle