Jedussa jatketaan etäopiskelua

 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä (Jedu) jatketaan etäopiskelua Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti tammikuun loppuun saakka.

Lähiopetukseen palataan 1.2.2021, mikäli valtioneuvosto ja aluehallintovirasto eivät muulla tavoin ohjeista. Lähiopetuksen sijaan opetus ja ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskeluna ja erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Opetuksessa ja ohjauksessa, jota ei ole mahdollista toteuttaa muutoin kuin lähiopetuksena, mutta joka on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä, huolehditaan opiskelijoiden ja opetushenkilöstön turvallisuudesta tila- ja hygieniajärjestelyin.

Koulutuskeskus Jedun toimipisteissä on opiskeltu etänä 1.12.2020 alkaen.

Takaisin Jutut -sivulle