Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle lisärahaa opettajien palkkaamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 9.6. lisäsuoritepäätöksellä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle rahoitusta on myönnetty reilut 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020-2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lisärahoitus on osa Oikeus osata – kehittämishanketta, jonka avulla muun muassa parannetaan opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä vahvistetaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Myönnettävä lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle, josta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymälle osoitettiin 320 000 euroa.

Takaisin Jutut -sivulle