Kielihäiriöön vertaistukea

Eija Heikura vieraili perjantaina Oulaisissa.

 

Suomen Kielipolku SLI ry:n projektikoordinaattori Eija Heikura vieraili perjantaina Oulaisissa kertomassa kehityksellisestä kielihäiriöstä.
Kehityksellisestä kielihäiriöstä kärsii noin seitsemän prosenttia suomalaislapsista ja nyt Heikura toivoo, että vanhemmille löytyisi lisää vertaistukiryhmiä.
”Etsimme Oulaisiin yhdyshenkilöä ja lastenhoitajaa. Lastenhoitaja on mukana perheiden tapaamisissa, joita järjestetään noin kerran kuukaudessa. Silloin vanhemmat voivat keskittyä vaihtamaan ajatuksia muiden aikuisten kanssa, kun paikalla on myös hoitaja lapsille. Lisäksi yhdyshenkilö saa koulutusta.”

Kehityksellisessä kielihäiriössä lapsen kielen kehitys viivästyy tai etenee poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden.
Siihen voi myös liittyä esimerkiksi kömpelyyttä, tarkkaavuuden häiriöitä tai sosiaalisten taitojen puutteita.
Sanojen oppiminen on hidasta, ensisanat tulevat myöhään, tai jo opitut sanat jäävät pois käytöstä.
Joskus ensisanojen tuleminen viivästyy niin, että lapsi saattaa olla vuosia lähes puhumaton. Usein myös sanojen yhdistäminen lauseeksi viivästyy ja käsitteiden ja kieliopin oppiminen on hidasta.
Heikura korostaa kohtaamisten tuoman vertaistuen merkitystä.
”Vanhempien ei tarvitse miettiä itsekseen asioita, vaan voivat puhua avoimesti yhdessä muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.”

Takaisin Jutut -sivulle