Kirjastoon lisää omatoimiaikaa?

Vuoden lainaaja Pekka Palokangas ei voi kuvitella lukevansa kirjaa muuten kuin paperisena ja kovakantisena versiona.

 

Oulaisten kaupunginkirjasto hakee AVI:lta rahoitusta omatoimiajan laajentamiseksi. Tällä hetkellä virallisten aukiolojen ulkopuolella kirjastossa voi käyttää vain lehtilukusalia.

Kirjastojen omatoimiajat ovat kasvattaneet suosiota monella paikkakunnalla. Oulaisten kaupunginkirjastossa omatoimiaikaa on sovellettu tähän mennessä lehtilukusalissa, jossa omatoimiajalla vieraili viime vuonna 400 ihmistä. Mikään mahdottomuus ei ole, etteikö omatoimiaikaa voitaisi laajentaa jatkossa muillekin kirjaston osastoille. Kirjastotoimenjohtaja Inga Petäjäsoja kertoo, että esimerkiksi viime syksynä Seniorimessuilla toteutettuun kyselyyn vastanneista suurin osa oli omatoimikirjaston kannalla.
”Meillä on siitä hanke parhaillaan meneillään ja maaliskuun lopulla päätöstä odotellaan. Toivottavasti saamme rahoituksen järjestymään. Sen jälkeen katsomme, että mikä osa kirjastosta voidaan pistää omatoimiseksi”, toteaa Inga Petäjäsoja.

Oulaisten kaupunginkirjasto kasvatti kävijä- ja lainausmääriään viime vuonna. Kävijämäärät nousivat vajaat 4000 ja lainamäärät reilut 3600 kappaletta. Suosiotaan kasvattivat aikuisten tietokirjallisuus, lasten kaunokirjallisuus, musiikin lainaus sekä seutulainat. Sen sijaan monena aikaisempana vuonna nousussa olleet lasten tietokirjat sekä lehtien, äänikirjojen ja elokuvien lainaamiset olivat nyt laskusuunnassa.
Lainatuimpien aikuisten kirjojen ykköspaikan vei nimiinsä Oulaisissa Enni Mustosen kirjoittama Sotaleski. Siitä tehtiin yhteensä 93 lainaa. Toisena oli Michelle Obaman elämänkertateos Minun tarinani (87 lainaa) ja kolmantena Anneli Kivelän kirjoittama Tasaista tahtia, Katajamäki (85 lainaa).
Lasten ja nuorten lainatuimpien kirjojen listan viisi ensimmäistä kärkitilaa vei Ryhmä Haun eri nimiset kirjat. Suosittu oli myös Neropatin päiväkirja 44 lainallaan.

Yksi Oulaisten kaupunginkirjaston uusista palveluista on etäkäyttöinen aikakauslehtikokoelma, jossa asiakkailla on mahdollista lukea 60 suosituinta aikakauslehteä suoraan omalta näyttöpäätteeltään. Inga Petäjäsojan mukaan nähtäväksi jää, vaikuttaako sähköinen etäpalvelu kirjastossa käyntien määrään vai suoraan lehtien vuositilauksiin.
”Voisin kyllä ennustaa, että sillä tulee olemaan vaikutusta”, Inga Petäjäsoja uskoo.

Takaisin Jutut -sivulle