Koira-asia esillä

Oulaisten koirapuiston sijaintiin liittyvään kyselyyn tuli 19 vastausta.
Tekninen keskus asetti koirapuiston sijoitusvaihtoehdot julkisesti nähtäville viime vuoden loppupuolella.
Palautetta eri vaihtoehdoista tuli 19 kappaletta, joista yksi oli eläinsuojeluyhdistykseltä. Muut palautteet saapuivat kaupunkilaisilta.

Eniten kannatusta sai vaihtoehto Pyykölä-Oulas-välialue, joka on suuruudeltaan 5000 neliömetriä.
Toiseksi eniten kannatusta sai Ratapuiston vaihtoehto, jonka koko on 1259 neliömetriä.
Kaupungin ensi vuoden talousarviossa tai taloussuunnitelmassa 2020-2023 ei ole määrärahoja koirapuiston suunnitteluun ja rakentamiseen.

Takaisin Jutut -sivulle