Korona leviämisvaiheessa Pohjois-Pohjanmaalla – Lukiot ja ammattioppilaitokset etäopetukseen

Koulutuskeskus JEDUssa siirrytään etäopetukseen tiistaina 1.12.

 

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä antoi sunnuntaina 29.11. suosituksensa alueen kunnille koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Pohjois-Pohjanmaan on siirtynyt nyt leviämisvaiheeseen.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Suljetaan kuntien päätöksillä kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat, mutta turvataan oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin.

Yli 15-vuotiaille suositellaan maskin käyttöä aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä. Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (esimerkiksi kaupat ja pankit). Toiseen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa. Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista.

Yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää. 18 vuotta täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Mahdollisuuksien mukaan harrastustoimintaa toteutetaan etänä. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta alle 12-vuotiaiden osalta voi harkinnan mukaan jatkua. 12-17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa. Jos harrastustoimintaa ei keskeytetä, tulee huomioida sosiaali- ja terveysministeriön ohje siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa.

Toiminnanharjoittajia pyydetään keskeyttämään hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käyttö. Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset (yli 15-vuotiaiden osalta), ammattikorkeakoulut ja yliopistot siirtyvät etäopetukseen. Suositus koskee sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Työpaikoilla siirrytään mahdollisuuksien mukaan etätyöhön.

 

Takaisin Jutut -sivulle