Koronavirus aiheuttaa toimenpiteitä Oulaisissa

Koronavirusepidemia on laajentunut eri alueille Suomessa ja valtiovallan taholta on tulossa runsaasti erilaisia toimenpiteitä epidemian hillitsemiseksi. Mitään paniikkia tai hätää ei kuitenkaan ole. Tauti on yleensä lieväoireinen, kuten tavallinen flunssa. Tarvetta soittaa minnekään ei ole, jos olet lieväoireinen. Tauti paranee yleensä tavanomaisilla flunssan kotihoito-ohjeilla, tautiin ei ole erityisiä lääkkeitä. Viikonloppuna lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8-16 voit soittaa Oulaskankaan yhteispäivystyksen sijasta terveydentilaasi askarruttavissa (koronavirusta koskien) Oulaisten terveyskeskuksen sairaanhoitajalle p. 044-4793811. Soita vain, jos koet, ettet pärjää kotona tavanomaisin kotihoito-ohjein. Koronavirusnäytteitä ei enää oteta perusterveistä, hyväkuntoisista henkilöistä, vaikka lähimenneisyydessä olisikin ollut ulkomaanmatkoja.

Tiistaista 17.3. kello 13 lähtien suljetaan kaikilta vierailijoilta kunnan alueella sijaitsevat seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen päätöksellä, tartuntatautilain 58 § mukaisesti: – terveyskeskuksen akuuttivuodeosasto – Rantakartanon kaikki osastot – Konttilantupa – Taukokankaan palveluasumistilat – Esperi Oula Vain saattohoidossa olevien ihmisten luona vierailu sallitaan, hallitusti henkilökunnan opastamana, vain suorinta reittiä kyseisen ihmisen huoneeseen kulkien. Vierailusta tulee olla yhteydessä kyseisen yksikön henkilökuntaan etukäteen puhelimitse.

Keskiviikosta 18.3. kello 8 alkaen suljetaan kaupunginvirastot kävijöiltä ja yhteydenotot pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Väenkokoontumisten suhteen suositetaan vahvasti kaikkien tapahtumien ja kokousten perumista, jolleivat nämä ole ehdottoman pakollisia esimerkiksi työnteon tai julkisen päätöksenteon kannalta. Valtiovallan taholta tähänkin on tulossa lisää rajoituksia ja ohjeita. Palavereissa tulee suosia sähköisiä tietoliikenneyhteyksiä. Varhaiskasvatuksesta ja kouluista tiedotetaan perheille ja opiskelijoille erikseen toiminnan järjestämisestä valtioneuvoston antamien linjausten perusteella. Työskentelyssä tulee suosia etätyön tekoa, mikäli se on mahdollista. Etätyöstä täytyy sopia esimiehen kanssa. Flunssaoireisena suositellaan, ettei tultaisi kouluun tai oppilaitokseen. Ehdotonta kieltoa ei kuitenkaan ole. Jollei ulkomaanmatkoja ole lähimenneisyydessä 14 vuorokauden aikana tai kontakteja koronaviruspositiivisiksi varmistettuihin henkilöihin, ja flunssaoireet ovat lievät, voi kouluun tulla. Ulkomaanmatkalla lähimmän 14 vuorokauden aikana olleet tullaan valtiovallan taholta ohjaamaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Jos sinulla on ollut lähikontakti koronaviruspositiiviseksi varmistetun henkilön kanssa, suositetaan vahvasti koulusta ja päivähoidosta poissaoloa, vaikka olisit oireeton, kunnes lähikontaktista on kulunut vähintään 7 vuorokautta. Jos tuona aikana tulet flunssaoireiseksi, on koulusta ja päivähoidosta oltava pois, kunnes olet ollut oireeton yhden kokonaisen vuorokauden. Tämä suositus ei ota kantaa Oulaisten kaupungin työntekijöiden töihin tuloon. Siitä on annettu erillinen oma ohjeistus henkilökunnan sähköpostiin. Neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle ei pidä tulla lievästikään flunssaoireisena.

Takaisin Jutut -sivulle