Kuitu kaupunkilaisten käsissä

Matti Heikkinen (vas.) ja Kai Pajala toivovat, että Oulainen saa oman valokuituverkkonsa.

 

Valokuituverkon toteutuminen on nyt oulaistelaisten käsissä.
Oulaisten Kuitu Oy:n valokuituverkon toteuttaminen käynnistyy liittymämyynnillä näinä päivinä.

Oulaisten Kuitu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai Pajala kertoo, että liittymien myynnistä ja markkinoinnista sekä operaattoritoiminnoista on tehty sopimus Kaisanet Oy:n kanssa.
”Vaikka pääsemme aloittamaan liittymämyynnin parin kuukauden viiveellä, tavoitteemme on edelleen noin 2000 liittymää. Tämä merkitsee sitä, että noin 60 prosenttia oulaistelaisista kotitalouksista on mukana paikkakunnan oman verkkoyhtiön palveluissa.”
Projektivastaava Matti Heikkinen toivoo, että rakennustyöt päästäisiin aloittamaan syksyllä.
”Tarvittava määrä liittymiä pitäisi saada myydyksi 3-4 kuukauden aikana. Pyrimme siihen, että rakennustyöt päästäisiin aloittamaan syksyllä. Rakentaminen alkaisi teiden ja rautatien alituksilla.”

Kevään aikana tullaan kuituverkkoa tekemään tutuksi monin eri tavoin.
Tavanomaisten markkinointikeinojen lisäksi oulaistelaisille järjestetään yleisötilaisuuksia, joissa kerrotaan kuituverkosta.
”Tulemme järjestämään eri puolilla Oulaista kyläiltoja. Menemme käymään paikan päälle kertomaan asioista. Ilmoitus liittymisestä on kuitenkin helpoin tehdä kuituyhtiön nettisivuilla sähköisesti.”
Pohjan liittymämäärälle antaa kaupungin yli 300 vuokra-asunnon liittäminen valokuituverkon piiriin. Oman lisänsä tuovat myös kaupungin muut kiinteistöt, muun muassa koulut.
Kuituverkon toteuttamisessa Kai Pajala pitää tärkeänä myös sitä, että sen avulla oulaistelaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät, jatkuvasti laajenevat palvelut pystytään toteuttamaan nykyaikaisesti ja mahdollisimman turvallisesti.
Oulaisten Kuitu Oy on kaupungin omistama yhtiö, eikä sen tarkoitus ole tuottaa voittoa.

Oulaisten valokuituverkko on toteutuessaan noin 500 kilometrin pituinen ja sen rakentaminen maksaa 6,2 miljoonaa euroa.
Kokonaisinvestoinnista 4,5 miljoonaa on tukikelpoista eli siihen saadaan valtion tukea 33 prosenttia. Loput 1,7 miljoonan rakentamisosuudesta on kokonaan Oulaisten Kuidun ja kaupungin vastuulla.
Rakentaminen sijoittuu pääosin Oulaisten keskustaan ja neljälle kylälle eli Matkanivalle, Lehtopäähän, Piipsjärvelle ja Petäjäskoskelle.
Asiakkailleen Oulaisten kuitu tarjoaa edullisia ja nopeita liittymiä. Tarjolla on projektivastaava Matti Heikkisen mukaan 100/100 Mb:n liittymä 39,90 euron kuukausimaksulla ja 1/1 Gb:n liittymä 64,90 euron kuukausimaksulla.
”Liittymämaksu 400 euroa jaksottuu kahteen osaan. Ensimmäinen 200 euron osa maksetaan rakentamisen käynnistyessä ja toinen erä sen jälkeen, kun verkko on valmis.”
Nopean tilaajan etuna kevään ja alkukesän aikana tilauksen tehneille yhtiö tarjoaa noin 150 euron asiakaspäätteen maksutta.

Takaisin Jutut -sivulle