Kysely: Vestian asiakkaat tyytyväisiä hintoihin ja palveluihin

Vestian asiakkaat kokevat pääsevänsä helposti eroon lajitelluista jätteistä.

 

Vestia Oy:n asiakkaat pitävät jätehuollon kustannuksia kohtuullisina ja ovat tyytyväisiä jätehuollon toimivuuteen. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian tyhjentäminen sovitun aikataulun mukaisesti. Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 90 prosenttia pitää yrityksen jätehuollon hintoja sopivina ja lähes kaikki vastanneet (98 prosenttia) arvioivat asuinkiinteistönsä jätehuollon erittäin toimivaksi. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian sovitun mukainen tyhjentäminen. Tätä mieltä oli lähes 90 prosenttia vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä asiana jätehuollossa pidetään ekopisteiden riittävää määrää ja niiden tyhjentämistä (75 prosenttia vastaajista). Kolmanneksi tärkeimpänä asiana koetaan jätteiden hyötykäyttö (67 prosenttia vastaajista).

Vastauksista kävi myös ilmi, että asiakkaat lajittelevat ja kierrättävät jätteensä hyvin ja kokevat pääsevänsä niistä helposti eroon.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ulkopuolisen yrityksen toimesta Vestia Oy:n verkkosivuilla ja lähettämällä kyselylinkki asiakkaiden sähköpostiin. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 1051 asiakkaalta. Vastaajien sukupuolijakauma meni tasan. Suurin osa vastaajista asui omakotitalossa Ylivieskan taajamassa 1–2 henkilön taloudessa. Vestia Oy toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi säännöllisin väliajoin.

Takaisin Jutut -sivulle