Lehdolla vaikea alkuvuosi

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto oli 721,5 miljoonaa euroa).
Yhtiö kertoi asiasta tiistaina julkaistussa pörssitiedotteessaan.
Samalla koko vuoden 2019 liiketulos tulee jäämään negatiiviseksi voimakkaasti tappiollisen ensimmäisen vuosipuoliskon takia (liikevoitto 37,2 miljoonaa euroa, eli 5,2 % liikevaihdosta vuonna 2018).

Liikevaihtonäkymää heikentää viiveet toimitilahankkeiden käynnistymisessä.
Liiketulosnäkymän heikentymisen keskeisin syy on merkittävästi ennakoitua suuremmat tappiot peruskorjaushankkeista.
Liikevoittonäkymää heikentää myös yksittäiset tappiolliset projektit Hyvinvointitilat- ja Toimitilat-palvelualueilla sekä asuntojen myyntihintojen lievä aleneminen.
Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittavat noin 15 miljoonan euron tappiot peruskorjaustoiminnasta ja noin 6 miljoonan euron tappiot Ruotsin liiketoiminnasta.
Koko vuotta koskevassa arviossa on otettu huomioon peruskorjausliiketoiminnasta ja Ruotsin yhdestä hankkeesta syntyvät tappiot.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2019 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.
Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen, viiveet hoiva-, koulu- ja toimitilahankkeiden käynnistymisessä, sekä projektien loppuunsaattamiskustannusten kasvu.

Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto kävi pörssitiedotteessa läpi yhtiön kasvuongelmia.
”Viime vuosien voimakas kasvu ja laajentuminen monella alueella samanaikaisesti ovat tuottaneet kuluvalle vuodelle tappioita. Muutamat kasvun aikana tehdyt liiketoimintapäätökset ja projektit ovat osoittautuneet vääriksi ja huonosti strategiaamme sopiviksi. Vaikka olemme jo tehneet korjaavia toimenpiteitä, niin tulosvaikutukset näkyvät vasta viiveellä.”

Yhtiö aikoo panostaa tulevaisuudessa aloille, joissa se tuntee olevansa vahvimmillaan.
”Pääosa liiketoiminnastamme on tervettä ja kannattavaa ja perustuu strategisiin kilpailuetuihimme: suunnittelun johtamiseen, vakioituihin ratkaisuihin ja tehdasvalmistukseen. Niillä liiketoiminta-alueilla, jotka perustuvat strategisiin kilpailuetuihimme, on toiminta myös taloudellisesti tervettä. Näihin aiomme jatkossa selkeämmin keskittyä. Toiselle vuosipuoliskolle odotamme selvää tuloskäännettä, kun pitkään kestäneet tappiolliset hankkeet saadaan päätökseen.”

Takaisin Jutut -sivulle