Leikkaustoimintoja Raahesta Oulaskankaalle

Raahen sairaalan leikkaustoimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.
Neuvottelujen tuloksena anestesiaa vaativat leikkaukset siirretään Oulaskankaan sairaalaan ja OYS:aan. Sairaanhoitopiirin toimintana Raahessa jatkuvat edelleen paikallispuudutuksessa tehtävät toimenpiteet.
Kaikille Raahen sairaalassa työskennelleille pystyttiin tarjoamaan uutta työsopimuksen mukaista työtä.
Neuvottelujen taustalla olivat valtioneuvoston asetus ja terveydenhuoltolaki, joiden mukaan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta tulee keskittää ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen sairaaloihin.
Yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena ei ollut henkilöstön vähentäminen, vaan anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan järjestäminen lain edellyttämällä tavalla. Jokaiselle Raahen sairaalassa työskennelleelle henkilölle tarjottiin työtä sairaanhoitopiiristä.
Kaikki lääkärit ja 24 hoitohenkilökuntaan kuuluvaa otti tarjotun työn vastaan. Kolme sairaanhoitajaa ei ottanut vastaan heille tarjottua työtä.
Uusiin työtehtäviin henkilöt siirtyvät kesäsulun jälkeen elokuun alkupuolella.
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän leikkaustoiminta siirrettiin liikkeen luovutuksella viime vuoden alussa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille (PPSHP).
Samalla henkilöstö siirtyi sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Keskittämis- ja päivystysasetuksen myötä anestesiaa vaativa leikkaustoiminta ei kuitenkaan ole enää mahdollista Raahessa, minkä seurauksena PPSHP antoi yhteistoimintaneuvotteluesityksen koskien koko PPSHP:n Raahen sairaalassa toimivaa henkilökuntaa.

Takaisin Jutut -sivulle