Liikenteessä synkkä vuosi

Valitettavasti myös niin sanotussa Nesteen risteyksessä kolaroitiin viime vuonna.

 

Jokilaaksojen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutki viime vuonna 14 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta.

Onnettomuuksissa menehtyi 16 henkilöä, joista 12 toimi moottoriajoneuvon kuljettajana. Tutkijalautakunta tutki yhden kevyen liikenteen onnettomuuden, jossa menehtyi toisena osapuolena ollut polkupyöräilijä.
Osa tutkinnoista on vielä keskeneräisenä, mutta tämän hetken tiedon mukaan isot ylinopeudet, erilaiset kuljettajan terveydentilaan liittyvät asiat ja päihteet olivat yhtenä isoina riskitekijöinä kuolonkolareissa.
Moottoripyörän kuljettaja menehtyi yhdessä yksittäisonnettomuudessa viime vuonna. Raskas liikenne oli toisena osapuolena tutkituissa onnettomuuksissa neljä kertaa.
Mopoille, mopoautoille, moottorikelkoille ja mönkijöille ei sattunut viime vuonna kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Samoin junan ja moottoriajoneuvon kuolemaan johtanutta onnettomuutta ei tapahtunut viime vuonna.
Moottoriajoneuvoissa kuolleiden onnettomuuksien lukumäärä on ollut suunnilleen samalla tasolla Jokilaaksoissa viimeisen viiden vuoden aikana – vaikka valtakunnallisesti tilanne on mennyt muualla maata parempaan suuntaan.

Tuhoisin liikenneonnettomuus tapahtui lokakuussa Kalajoella, jossa onnettomuudessa menehtyi kolme nuorta henkilöä.
Onnettomuustyyppejä tarkasteltaessa moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osalta voidaan todeta, että peräti kahdeksan onnettomuutta kahdestatoista oli yksittäisvahinkoja, eli onnettomuus tapahtui ilman toista osapuolta. Yli 70-vuotiaille kuljettajille ei sattunut tutkittavia onnettomuuksia. Alle 20-vuotiaille kuljettajille sattui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
Kahdessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä; turvavyön käyttäminen olisi pelastanut todennäköisesti toisessa tapauksessa kuljettajan hengen.
Onnettomuudet painottuivat loppuvuoteen.
Syyskuun-marraskuun välisenä aikana tutkittiin kahdeksan onnettomuutta. Kolme onnettomuutta tutkittiin taajamissa – muut tapahtuivat taajaman ulkopuolella. Kalajoella tutkittiin kolme onnettomuutta, Raahessa, Ylivieskassa ja Oulaisissa kaksi onnettomuutta.

Takaisin Jutut -sivulle