Linnunpönttö lasten iloksi

Leena Sikkilä kävi opastamassa päiväkotilaisia metsän saloihin.

 

Metsolan päiväkodin lapsilla on nyt entistä enemmän seurattavaa.
Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala kävi viime viikolla päiväkodissa vierailulla ja lintuaiheisen informaatiopaketin lisäksi viereiseen metsikköön ripustettiin uusi linnunpönttö.

Tiedottaja Leena Sikkilä kertoo, että tietoisuus ympäristöstä on lapsille tärkeää.
”Olemme valinneet alueelta satunnaisesti kouluja sekä päiväkoteja, joissa vierailemme. Tämä Metsolan päiväkodin paikka on tosi hyvä paikka lintujen tarkkailulle viereisen metsikön takia.”

Vierailu oli osa metsänomistajien huhti-toukokuun aikana vietettävää valtakunnallista linnunpönttökampanjaa.
”Pihapiirin linnunpönttöön voi tulla pesimään esimerkiksi kuusitiainen, kirjosieppo tai jopa hömötiainen, joka on uhanalaistunut metsissämme. Metsänomistajat pyrkivätkin huomioimaan linnustoa entistä paremmin metsänhoidon ja hakkuun yhteydessä.”
Sikkilän mukaan lapset ovat tietoisia metsien tärkeydestä.
”Kerromme samalla metsien monimuotoisesta käytöstä ja lapset tuntuvat ymmärtävän asian tärkeyden.”

Takaisin Jutut -sivulle