Mielipide, eduskuntavaalit 2019: Hoitajamitoitus vahvistettava suosituksesta laiksi

Vanhustenhoitolaitoksissa on tiedetty jo pitkään olleen epäkohtia, jotka ovat nyt purskahtaneet julkiseen keskusteluun hoitoketju Esperi Caren yksiköissä ilmi tulleiden laiminlyöntien vuoksi.
Sekä julkisessa että yksityisessä vanhustenhoidossa ovat hoitajat olleet jaksamisensa äärirajoilla työn monenlaisen kuormittavuuden vuoksi.
Hoitajasuositukset 0,5 hoitajaa asiakasta kohden ovat jääneet usein suositukseksi. Nimellisesti työlistat ovat voineet olla kunnossa, mutta todellisuudessa työt on tehty vajaamiehityksellä eli haamuhoitajien avustuksella.

On hyvä, että pitkään vallinnut tilanne nousee nyt perusteelliseen tarkasteluun, vaikkakin ikävien tapahtumien jälkeen. Periaatteellinen keskustelu on aina paikallaan, mutta sen pitäisi johtaa ennen kaikkea tarpeellisiin muutoksiin lainsäädännössä, jotta nykytilanteesta päästäisiin eteenpäin.
Vaikka hoitajamitoitus ei ole yksiselitteinen parannuskeino vajaamiehitykseen, varmistaa se osaltaan hoidon laadukkuutta. Nykyinen 0,5 on riittämätön ennen kaikkea siksi, että hoidettavien hoidon tarve vaihtelee yksiköissä eikä ammattitaitoisia työntekijöitä ole ollut riittävästi jokaiselle vanhukselle.

Vanhushoivalle täytyy luoda selkeät laatukriteerit siitä, mikä on ihmisarvoista hoitoa. On itsestään selvää, että kriteereistä pidetään kiinni niin yksityisessä kuin julkisen sektorin vanhustenhoitoyksikössä.
Yksityiset hoitolaitokset ovat yhtiöitä, jotka tavoittelevat voittoa liiketoiminnallaan, mutta heidän on pystyttävä tuottamaan luvattu palvelu juuri niin laadukkaana sillä hinnalla, mikä siitä on sovittu.

Myös kuntien ja tulevien maakuntien omaa sekä valvovan viranomaisen toimesta tapahtuvaa valvontaa on tehostettava. Kun tehdään pistotarkastuksia yksiköihin, pitäisi niiden tapahtua etukäteen ilmoittamatta, jotta yksikön todellinen tilanne tulisi selville.
Anonyymit työntekijätodistukset kertovat kulissien rakentamisesta tiedossa olevien tarkastusvierailun ajaksi, jolloin työntekijöitä on paikalla riittävästi, paikat on puunattu ja asukkailla on papiljotit päässä merkkinä yksilökohtaisesta ja kiireettömästä hoivasta.
Uudet maakunnat antavat leveämmät hartiat järjestää vanhustenhoito niille parhaiten sopivalla tavalla. Selkeillä pelisäännöillä valinnanvapaus yksityisessä ja julkisessa palvelun tarjonnassa antaa aidosti vaihtoehtoja.

Hanna-Leena Mattila
Kansanedustaja (kesk.)
Raahe

Takaisin Jutut -sivulle