Mielipide, eduskuntavaalit 2019: Tasa-arvoinen työelämä tukee myönteistä perhepolitiikkaa

Hiljattain julkistettu tasa-arvovaltuutetun raportti paljastaa, että matkaa on vielä taivallettavana sukupuolten väliseen tasa-arvoon työelämässä. Vaikka suomalainen nainen on monella mittapuulla maailmassa tasa-arvoisessa asemassa mieheen nähden, näkyy epätasa-arvoisuus ura- ja palkkakehityksessä sekä työsuhdeturvassa.

Seuraavan vaalikauden suureksi tavoitteeksi pitää ottaa perhepolitiikan uudistaminen Suomessa, sillä se kulkee käsi kädessä työsuhdeturvan parantamisen kanssa. Edelleenkin synnytysikäiset naiset nähdään työantajan näkökulmasta uhkana.
Nyt kun eletään historiallisen alhaisen syntyneisyyden aikaa, pitäisi hälytyskellojen soida: Miksi nuoret eivät uskalla perustaa perhettä ja miksi nuoret naiset lykkäävät lasten saamisen niin viime metreille, jolloin se tulee biologisesti vaikeammaksi toteuttaa?

Kuluneen hallituskauden työelämää uudistavia saavutuksia on ollut 2500 euron kertakorvaus työnantajalle naistyöntekijän jäädessä perhevapaalle. Tämä on askel eteenpäin, mutta milloin nähdään se päivä, ettei perhevapaiden lasku jää vain äidin työnantajan huolehdittavaksi.
Tämän ratkaisemiseksi pitäisi löytää yhteinen tahtotila yhteiskunnassamme.

Hoitovapaajärjestelyissä tulisi luottaa perheiden harkintaan toteuttaa se heille parhaiten sopivalla tavalla. Suomen keskusta luottaa siihen, että perheissä kummatkin vanhemmat haluavat hoitaa silmäteriään ja vanhemmat osaavat päättää ilman pakkokeinoja, kuka jää kotiin ja kuka menee töihin.
Vaihtoehtoja on oltava, ja ne tulee olla aidosti valittavissa niin, ettei esimerkiksi työnantaja painosta isää olemaan käyttämättä tarjolla olevaa vapaata.
Nyt pitää ottaa yhteiseksi asiaksi valaa tulevaisuuden uskoa perhettä suunnitteleville ja lapsiperheille, että elämä ja yhteiskunta kantavat heitä. Se vaatii konkreettisia toimia työelämä – ja perhelainsäädäntöön.

Hanna-Leena Mattila, kansanedustaja, Raahe

Takaisin Jutut -sivulle