Mielipide, eduskuntavaalit 2019

Peruskoulun ysiluokkalaiset tekevät nyt yhteishakupäätöksiään ennen talvilomalle jäämistä. Hakeutuako lukioon vai ammatilliseen koulutukseen? Toivottavasti jokaiselle löytyy se parhaiten sopiva vaihtoehto.
Ikiomat askelmerkit kohti työelämää ja osallistumista yhteiskuntamme rakentamiseen. Toisen asteen koulukseen siirtyminen on yksi elämän tärkeistä nivelvaiheista. Nuoret tekevät koko koulutusuraansa koskevia suuria valintoja.
Tänä päivänä lähes kaikki peruskoulun päättäneistä nuorista sijoittuvat toisen asteen koulutukseen. Onneksi näin. Opiskelun kustannukset rajaavat kuitenkin vähävaraisten nuorten opiskelumahdollisuuksia, eivätkä he suurien opiskelukustannusten vuoksi aina voi hakeutua haluamalleen alalle. Ilmainen toisen asteen koulutus mahdollistaisi maamme koko osaamispotentiaalin hyödyntämisen lisäten myös perheiden välistä tasa-arvoa.

Ilmainen koulutus mahdollistaisi sosiaaliset siirtymät nykyistä paremmin. Opiskelumahdollisuudet eivät olisi silloin riippuvaisia perheen taloudellisista mahdollisuuksista. Toisen asteen opiskelun siirtyminen on yksi itsenäistymisen vaiheista. Se vaatii nuorelta opiskelun suurempaan itsenäistä hallintaa. Tähän vaiheeseen voi liittyä myös muuttaminen omasta lapsuuden kodista opiskelupaikkakunnalle uusiin opiskelukavereihin tutustumisen lisäksi.
Monet samanaikaiset muutokset tekevät niistä yhdessä tuntuvampia. Itsenäistyminen tuo uusia vapauksia ja vastuu omista valinnoista tuntuu hyvältä. Toisille siirtymät voivat kuitenkin olla vaikeitakin varsinkin jos niihin liittyy taloudellista epävarmuutta, epävarmuutta omasta tulevaisuudesta sekä yksinäisyyttä.

Äärimmillään vaikeudet voivat johtaa jopa nuoren syrjäytymiseen, jos opiskeluelämään sopeutuminen ei onnistukaan. Kotiseudulla tulee olla tarjolla riittävästi ammatillista koulutusta, jotta itsenäistymisen merkkipaalut voidaan saavuttaa vähitellen kohtuullisilla taloudellisilla rasitteilla.
Oulaisissa laadukasta ammatillista koulutusta järjestetään monipuolisesti. Kolmessa Jedun yksikössä on viime aikojen muutokset ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelujen henkilöistämisessä otettu hyvin haltuun. Rautainen kokemus ja ammatillisen koulutuksen ammattitaito ovat mahdollistaneet muutoksen joustavan toteutuksen yksiköissä.
Oulaisten koulutustarjontaa täydentää hyvin lähipaikkakuntien tarjonta. Julkisen liikenteen tulee mahdollistaa nuorillemme opiskelu lähipaikkakunnilla myös tulevina vuosina.
Ammatillisen koulutuksen monipuolinen tarjonta alueellamme on tärkeää paikkakuntiemme työllisyydelle sekä työvoiman saatavuudelle. Ammattikorkeakouluopetuksen säilyttäminen Oulaisissa on myös tärkeää. Kotipaikkakunnan lähellä tarjottava ilmainen toisen asteen ammatillisen koulutus vähentäisi ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden määrää.

Ammatillisten koulutuksen keskeyttäneistä jopa neljännes kertoo taloudellisten syiden olleen keskeyttämissyy. Ilmainen koulutus vähentäisi nuorten määrää, jotka eivät suorita ollenkaan toisen asteen tutkintoa perusasteen jälkeen. Tutkimusten mukaan näistä nuorista aiheutuu noin 300 000 euroa suuremmat kustannukset yhteiskunnallemme kuin toisen asteen koulutuksen suorittaneista. Nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa on edelleen 60 000. Turvataan nuortemme tulevaisuus ilmaisella koulutuksella!

Outi Pekkala
kansanedustajaehdokas vas. sit.
Jedun yhtymähallituksen jäsen

Takaisin Jutut -sivulle