Opiskelijoille suunnattu suunnittelukilpailu käyntiin

Oulaisten kaupunki järjestää Väinölän ja Penttilän alueen piha- ja puistoalueiden suunnittelukilpailun.
Opiskelijoille tarkoitetun kilpailun tavoitteena on saada käyttökelpoisia ideoita ja suunnitelmia alueen kehittämiseksi.
Kilpailualue sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä paikalla Oulaisten keskustassa Pyhäjoen rannalla. Kilpailualue käsittää Väinölän rannan, Väinölän puiston ja Penttilän piha-alueen.
Kilpailuaika on 16.9.-25.10.2019. Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot kolmelle parhaalle kilpailutyölle (1500 euroa, 750 euroa ja 500 euroa), jotka eri alojen asiantuntijoista koostuva palkintolautakunta valitsee.
Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut kilpailutyö palkitaan 500 euron palkinnolla.

Kilpailualueelle toivotaan toteuttamiskelpoisia ideoita ja suunnitelmia, joissa on huomioitu innovatiivisuus, luovuus ja elämyksellisyys.
Toiveena on, että alueesta suunniteltaisiin monikäyttöinen esimerkiksi niin, että virka-ajan ulkopuolella siellä voisi järjestää pieniä tapahtumia. Puistoalueelle toivotaan myös paikkoja ympäristötaideteoksille.
Tulevaisuudessa kilpailualueen on tarkoitus palvella paremmin kaupungin asukkaita monikäyttöisenä ja elämyksellisenä alueena. Alue edistäisi näin myös asukkaiden yhteisöllisyyttä yhteisen tekemisen ja yhteisten kokemusten kautta.

Osallistumisoikeus kilpailuun on Aalto-yliopiston (maisema-arkkitehtuuri), Hämeen ammattikorkeakoulun (rakennettu ympäristö), Oulun ammattikorkeakoulun (maisemasuunnittelu), Yrkeshögskolan Novian (landskapsplanering) ja Lahden ammattikorkeakoulun (yhdyskuntasuunnittelu) opiskelijoilla.

Kilpailua koskevat kysymykset voi lähettää 11.10.2019 mennessä osoitteeseen ari.sarpola@oulainen.fi. Kysymykset on esitettävä otsikolla ”Suunnittelukilpailu”.

Takaisin Jutut -sivulle