Oulainen ei saa jämähtää ”kaurismäkeläiseksi” kaupunkimiljööksi

Oulaisten kristillisten Matti Heikkinen toivoo, että kristillisdemokraateilla olisi ensi kaudella valtuustossa yksi tai jopa kaksi paikkaa.

 

Oulaisten kristillisdemokraatit lähtevät tuleviin kuntavaaleihin ainakin kahden ehdokkaan voimin. Istuva valtuutettu Matti Heikkinen toteaa, että heidän toiveissaan on saada ehdokaslistalle vielä pari muutakin nimeä. Tämä ei ole tuulesta temmattu ajatus, sillä ehdolle mahdollisesta vielä asettuvat ehdokkaat ovat ilmaisseet Matti Heikkisen mukaan kiinnostuksensa kuntavaaleihin osallistumisesta ilman, että puolue on osannut heitä siihen kysyä.
” Tämä kertoo mielestäni siitä, että on ihmisiä, jotka kokevat, että heidän on lähdettävä mukaan ja haluavat poliittista ryhmäänsä valitessaan osoittaa tukensa ryhmän edustamille arvoille”.

Vanhusväestön määrä kasvaa tulevien seuraavan parin vuosikymmenen aikana. Tämän vuoksi vanhustenhuollon kokonaisuus eli niin tehostetun palveluasumisen kuin kotiin annettavien palveluiden oikean resursointisuhteen määrittäminen ja resurssien järjestäminen ovat tärkeimpiä toimia tulevan valtuustokauden aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta on odoteltu pelastajaksi turhan kauan ja vieläkään sen tuleminen ei ole varmaa.
”Itsenäisiä ratkaisuja pitää uskaltaa tehdä ja pystyä tekemään. Enää ei vain voi odottaa”.

Omat haasteensa tuovat myös alentuneesta syntyvyydestä johtuvan vähentyneen lapsimäärän aikaansaamat kouluverkon mahdolliset muutokset. Samalla myös varhaiskasvatus tarvitsee pitkäjänteisempää suunnittelua ja sen järjestämisen pitää vastata tulevaisuuden tarpeita. Kun syntyvät ikäluokat ovat olleet viimeiset vuodet luokkaa +-50 ja nämä ikäluokat tulevat perusopetukseen, on Matti Heikkisen mukaan mietittävä, millaisella koulukokonaisuudella perusopetus toteutetaan jatkossa.
”Riittääkö lapsia kaikkiin kouluihin ja missä menee lasten edun mukainen ryhmäkoon raja? Aina pieni ryhmäkoko ei ole yhtä kuin paras vaihtoehto lapselle”.

Heikkisen mukaan Oulaisten kaupungin perhe-, lapsi- ja yritysmyönteisyyttä on parannettava. On jopa pyrittävä profiloitumaan näiden mainittujen asioiden kaupungiksi.
”Siellä missä lasten on hyvä olla ja kasvaa, siellä todennäköisesti on hyvä olla myös muilla ikäryhmillä. Lapset ovat kuitenkin se tulevaisuus, ja jos yhteiskunta ei sitä isoissa ympyröissä vieläkään ymmärrä, niin se olisi hyvä ymmärtää pienissä ympyröissä”.
Pienyritysten syntymistä ja sijoittumista kaupunkiin on edelleen pystyttävä parantamaan. Matti Heikkinen penää keinoja, jotka kannustavat yrityksen perustamiseen ja toimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa uuden yrityksen alkutaivalta.
”Tällä en tarkoita rahallisia tukimuotoja, vaan palvelualttiutta läpi kaupungin eri sektoreiden ja innostavaa ja innostuvaa ilmapiiriä”.

Matti Heikkinen tunnustaa suoraan, että Oulaisten kaupungin katukuva ei ole tällä hetkellä kovin innostava ja inspiroiva. Hän kaipaa laajempaa heräämistä siihen, kuinka suuri merkitys kaupungin yleisilmeen piristämisellä ja kulttuurillisten arvojen merkityksen ymmärtämisellä voi olla ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.
”Tähänkin asiaan on tartuttava suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti ja aloitettava toimet välittömästi, mikäli emme halua ajautua ”kaurismäkeläiseksi” kaupunkimiljööksi”.
Heikkisen mukaan ei riitä, että oulaistelaiset päättäjät hokevat itselleen, kuinka hyvin asiat meillä ovat. Näitä asioita täytyy osata tuoda myös esille. Esimerkiksi kaupungin läpi virtaava joki penkkateineen on jotakin niin erilaista, jota ei löydy monelta muulta paikkakunnalta.
”Tämän vuoksi Oulaisten kaupungin pitäisi ottaa johtava rooli Pyhäjoen tilan edistäjänä ja joen virkistyskäytön merkityksen esille tuojana”.

Kuluneeseen neljään vuoteen Matti Heikkinen kertoo olevansa tyytyväinen. Useita hyviä päätöksiä on tehty ja toteutettu ja niiden kautta ainakin joitakin asioita on hänen mielestään saatu parannettua ja kehitettyä. Negatiivisen sävyn tekemiseen on tuonut kuitenkin syntyvyyden ja asukasmäärän taantuva kehitys. Näiden johdosta valtionosuudet ja verotulot ovat tippuneet, eikä tämä ole voinut olla näkymättä kaupungin palveluissa.
Hampaankoloon menneeltä valtuuskaudelta ei ole Matti Heikkisen purukalustoon jäänyt oikeastaan mitään. Hän olisi kuitenkin toivonut näkevänsä kaupungin päätöksenteossa enemmän rohkeutta ja uskallusta toimia toisin kuin mihin on totuttu.
”Ja vielä enemmän kaukonäköisempiä ratkaisuja ja linjauksia”.
Matti Heikkisen mielestä Oulaisissa puolueiden yhteistyötä tehdään enemmän henkilö- kuin puoluetasolla. Luottamuselinten nykyisillä paikkajaoilla ei puolueiden väliselle yhteistyölle ole päässyt syntymään tilaa.
”Isot ovat isoja ja pienet pieniä, eikä yhdelläkään ryhmällä ole ollut nii sanottua vaa’ankieliasemaa, mikä olisi ehkä myötävaikuttanut erilaisten yhteistyökuvioiden muodostumiseen”.

Takaisin Jutut -sivulle