”Oulaisissa hommat hoituvat”

Oulaisten yrittäjien puheenjohtaja Elina Piippo ja PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen ojensivat Oulaisten kuntapäättäjille kukkaset.

 

Keväällä 2020 toteutetussa Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä kartoitettiin, miten tyytyväisiä yrittäjät ovat kuntien toimintaan esimerkiksi yrityspalveluiden ja elinkeinopolitiikan osalta. Oulainen oli kyselyssä kärkisijoilla.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen oli esittelemässä kyselyn tuloksia Oulaisissa tiistai-iltana järjestetyssä tilaisuudessa. ”Kuntabarometrin tulokset ovat työkalu, ei pelkkää rankingia tai sijoitusta”.

”Asteikolla yhdestä viiteen Oulainen oli saanut yleisarvosanaksi 3,9. Tämä on hyvä arvosana, koska yrittäjät yleensä ovat palautetta antaessaan kriittisiä. Yleiskuva on, että hommat hoituvat”, kommentoi Kolehmainen arvosanaa.

Eniten kehitettävää oli hankintapolitiikassa.
”Tähän tullaan panostamaan. Hankintapolitiikka pannaan kuntoon ja kahden vuoden päästä ollaan kyselyssä ykkösiä”, tsemppasi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala.
Markkinavuoropuhelu nähdään tärkeänä ja tulevaisuudessa tiedottamista lisätään monella tavalla. Siinä voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi kaupungin nettisivuja, joilla ilmoitettaisiin tulevista hankinnoista. Myös jo tehdyistä hankinnoista voitaisiin tiedottaa avoimemmin.
Yrittäjäpuolelta nousi esiin, että isoissa hankinnoissa on hankintaehdot laitettu kuntien toimesta liian tiukoiksi.
Paikalliset yritykset eivät ole voineet tarjota näihin palveluja.
Esimerkkeinä tällaisista ehdoista mainittiin liikevaihdon suuruus, yrityksen ikä, referenssit ja se, että hankinnat ovat aivan liian laajoja kokonaisuuksia. Hankintailmoitukset on laadittu liikaa konsulttifirmojen valmiiden pakettien mukaan.

Marjo Kolehmainen korosti omistajaohjauksen ja markkinavuoropuhelun tärkeyttä päätöksenteossa.
”Kun ennen tarjouspyyntöä pidetään keskustelutilaisuus ja selvitetään yhdessä yrittäjien ja kaupungin kanssa se, mitä haetaan ja mitä on tarjolla, niin tarjouspyyntö tulee laadittua oikein”.
”Tarjouspyyntöön saadaan paljon vastauksia ja hyvä vaihtoehto löytyy helpommin. Silloin tarjous ei enää määrää kuntaa. Tarjouspyynnöillä voidaan kehittää ja löytää uusia mahdollisuuksia yrittäjille ja uusia toimijoita tarjoamaan palveluita. Huonoimmillaan huono tarjouspyyntö ja markkinavuoropuhelun puuttuminen surkastuttaa kuntaa ja yrityselämää. Hankintojen tekijältä vaaditaan tarpeeksi osaamista ja koulutusta.”
Verkostoituminen on Oulaisissa nähty tärkeäksi asiaksi.
Suuri osa paikkakunnan yrittäjistä kuuluu yrittäjäyhdistykseen. Virkamiesten kanssa vuoropuhelu on koettu helpoksi ja epävirallisemmat aamupuurotilaisuudet ynnä muut tärkeäksi keskustelukanavaksi.

Takaisin Jutut -sivulle