Oulaistelaiselle karjatilalliselle ehdollista eläinsuojelurikoksesta

Kuvan lehmä ei liity tapaukseen.

 

Oulun käräjäoikeus tuomitsi maanantaina 60 päivän ehdolliseen vankeuteen oulaistelaismiehen, joka on syyllistynyt karjatilallaan useisiin laiminlyönteihin eläinten hoidossa.
Tapauksen todisteena on esitetty useita valokuvia lantaisista ja aliravituista nautaeläimistä. Syyttäjän mukaan esimerkiksi lypsykarjanavetassa liete on noussut palkkien päälle käytävällä ruokintapöydän kohdalla. Kylmäpihaton nautojen ruokintapöytä on ollut lähes kokonaan paatuneessa jäässä ja osa juomakupeista on ollut hautautuneena jään ja rehumassa sisään. Laihin emolehmä on puolestaan kuollut tarkastuskäynnin aikana.

Syytetyn karjatilallisen mukaan lietteen nousu navetassa on ollut vähäistä ja lehmät eivät ole olleet hänen mielestään liian laihoja. Lomittajan paikalla ollessa juomakupit ovat jääneet miehen mukaan puhdistamatta.
Syyttäjän mukaan on käynyt selväksi, että karjatilallinen on tahallaan tai vähintäänkin huolimattomuuttaan jättänyt tilallaan kuolleita nautoja hautaamatta tai muutoin asianmukaisesti hävittämättä. Hänen tilansa pihattonavetan takaa ja tilalta on löydetty ainakin 17 tilalla kuollutta nautaa.

Takaisin Jutut -sivulle