Oulaisten kaupungille yli 200 000 euroa tasa-arvo- ja kehittämisrahaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta 202 000 euroa Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.

Rahoitus on 80 prosenttista avustusta eli kokonaiskustannukset hankkeille ovat varhaiskasvatuksen osalta 116 250 euroa ja esi- ja perusopetuksessa 136 250 euroa vuosille 2021-2022.

Valtionavustus on tarkoitettu toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalvelu- tai lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä lapsen ja nuoren järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisää varhaiskasvatuksen henkilöstöä; opettajia, erityisopettajia, sosionomeja, lastenhoitajia tai avustajia sekä pienentää lapsiryhmien kokoa esimerkiksi ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia lapsia.

Esi- ja perusopetuksen erityisavustusta voidaan käyttää esi- ja perusopetuksessa opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen, jakotunteihin tai avustajien palkkaamiseen.

Takaisin Jutut -sivulle