Oulaisten nuorista 16 prosenttia syrjäytymisvaarassa

Minna Rautioaho on toiminut reilut 6 vuotta etsivänä nuorisotyöntekijänä.

 

Oulaisten ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan yksikössä järjestettiin 27.11. mielenterveyspäivä. Ohjelmaan kuului muun muassa nuorisotyöntekijä Minna Rautioahon puhe nuorten syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä. Puheessa tuli esille huolestuttavia tilastotietoja; syrjäytyneitä nuoria on Suomessa arviolta noin 60 000.
Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan Oulaisten 18-24-vuotiaista nuorista syrjäytymisvaarassa oli jopa 16,1 prosenttia. Syrjäytyneeksi luokitellaan henkilö, joka on jäänyt koulu- tai työelämän ulkopuolelle. Riskitekijöitä syrjäytymiselle ovat muun muassa matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys, toimeentulo-ongelmat sekä terveydelliset ongelmat. Usein syrjäytyminen saa alkunsa, kun huono-osaisuus kasautuu ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään pienenevät. Tutkimuksista on myös nähtävissä, että huono-osaisuus sekä sen myötä syrjäytyminen siirtyvät sukupolvelta toiselle.

Rautioaho painottaa puheessaan, että harvoin nuori itse haluaa syrjäytyä. Työelämän ulkopuolelle jäämisen riskiä lisää koulutusvaatimusten kasvaminen sekä matalasti koulutetun työväen vähäinen kysyntä. Nuorten syrjäytymistä pystytään ehkäisemään muun muassa varhaisella puuttumisella ja nuorille järjestettävällä mielekkäällä tekemisellä. Rautioaho kertoo, että tärkeintä on saada luotettava ihminen nuoren lähelle.
”Jos puhutaan ihan syrjäytymisen ytimessä olevista nuorista eli heistä, joilla ei ole esimerkiksi perhettä ympärillä, niin ihan ensimmäinen tavoite on päästä nuoren luottamuspiiriin. Sen jälkeen aletaan yhdessä nuoren kanssa määrittelemään hänen tilannettaan. Usein tilanne on jo melko kaoottinen, esimerkiksi sähköt uhkaa mennä ja häätö painaa päälle. Kun on saatu suurimmat asiat selviteltyä, aletaan rakentaa nuorelle auttavaa verkostoa.”
Puheensa lopuksi Rautioaho kehottaa kaikkia hakemaan sinnikkäästi apua itselle tai sitä tarvitsevalle kaverille.

Takaisin Jutut -sivulle