Oulaisten peruskouluihin 60 viikkotuntia maksuttomia kerhoja – lisää ohjaajia tarvitaan


Kokkailu oli syksyllä 2020 järjestetyn Koululaiskyselyn yksi toivotuimmista harrastuksista Oulaisten nuorten keskuudessa.

Oulaisten kaupunki on saanut 44 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeen toteuttamiseen, kerrotaan Oulaisten kaupungin tiedotteessa. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton ja mieluisa harrastus koulupäivän yhteyteen.

Oulaisten kaupungin saaman hankerahoituksen on tarkoitus kattaa noin 80 prosenttia hankkeen kustannuksista ja mahdollistaa yhteensä 60 viikkotuntia maksuttomia kerhoja kaikilla Oulaisten seitsemällä peruskoululla kevätlukukauden 2021 ajan. Kerhotoiveet on kerätty syksyn 2020 aikana järjestetyn Koululaiskyselyn avulla. Kyselyn mukaan toivotuimpia harrastuksia oulaistelaisten lasten ja nuorten parissa olivat muun muassa parkour, valokuvaus, kuvataide ja kädentaidot, kokkailu sekä luontoon, eräilyyn ja eläimiin liittyvät kerhot.

Hanketta valmistellut työryhmä kokosi oppilaiden esittämien toiveiden pohjalta alustavan kerhokalenterin loppuvuodesta 2020, ja koordinaattori aloitti työt tammikuussa 2021. Kerhojen toteuttajiksi on pyydetty muun muassa opettajia ja ohjaajia, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden henkilökuntaa sekä oulaistelaisia yhdistystoimijoita ja yksityisiä henkilöitä. Kerhoista on tiedotettu ja kerhoilmoittautumiset on kerätty koulukohtaisesti Wilmassa tai luokanvalvojan johdolla luokassa. Ensimmäiset kerhot alkoivat Juho Oksan koululla viikolla kolme ja kaikilla muilla kouluilla viikolla neljä.

Muutama kerho on edelleen vailla vakituista ohjaajaa tai apuohjaajaa. Lisätietoja voi kysyä suoraan hankekoordinaattorilta.

Lisätietoa hankkeesta kansallisella tasolla löytyy muun muassa täältä: https://minedu.fi/suomen-malli

Takaisin Jutut -sivulle