Oulaisten seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin

Esimerkiksi avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä tänä päivänä helposti sähköisesti internetissä.

 

Oulaisten seurakunta liittyy Oulun aluekeskusrekisteriin 1.3.2021. Oulun aluekeskusrekisteri on perustettu vuoden 2018 alussa ja siihen kuuluu tällä hetkellä Oulun seitsemän seurakunnan lisäksi 23 seurakuntaa.
Kirkkohallitus on linjannut, että kirkonkirjojenpito tulee keskittää alueellisiin keskusrekistereihin vuoden 2022 alkuun mennessä. Päätöksen taustalla on erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien keskittäminen suurempiin yksiköihin, joissa helpommin voidaan taata henkilökunnan perehdyttäminen ja loma-aikojen sijaistamiset. Selvitysten perusteella keskittämisellä pystytään myös vähentämään kirkonkirjojenpidosta aiheutuvia kustannuksia.

Seurakunnan liittyminen aluekeskusrekisteriin ei aiheuta muutoksia seurakuntalaisten näkökulmasta. Tietojen tallentaminen ja luovuttaminen tapahtuu jatkossa Oulussa, mutta seurakuntalaisia palvellaan Oulaisten kirkkoherranvirastossa entiseen tapaan muun muassa ajanvarauksiin liittyvissä asioissa. Viraston aukioloajoissa tapahtuu sen verran muutosta, että se tulee olemaan avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 9 – 12.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteinen sähköinen jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuonna 2012. Kirkon jäsenrekisterissä pidetään yllä seurakuntien jäsenten henkilötietoja sekä tietoja heidän perhesuhteistaan. Tiedot ovat välttämättömiä seurakuntalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta. Evankelis-luterilaisella kirkolla on myös väestökirjanpidollisia tehtäviä esimerkiksi kasteen ja avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä sekä eri käyttötarkoituksiin liittyvien virkatodistusten laatimisessa.
Kirkossa on otettu käyttöön sähköisiä palveluita, jotta seurakuntalaiset voivat hoitaa asioitaan verkossa vuorokauden ajasta riippumatta. Avioliiton esteidentutkintapyynnöistä hoidetaan tällä hetkellä sähköisesti yli 90 prosenttia. Virkatodistuksia voi tilata joko kirkon sähköisen palvelun kautta, tai soittamalla suoraan Oulun aluekeskusrekisterin tilauspalvelunumeroon.

Kun Oulaisten seurakunta on liittynyt Oulun aluekeskusrekisteriin, on siihen kuuluvien seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä noin 290 000. Oulun aluekeskusrekisteriin tulee vielä 11 seurakuntaa vuoden 2022 alkuun mennessä, jolloin jäsenmäärä on noin 380 000.

Mitkä tehtävät Oulun aluerekisteri hoitaa jatkossa?

• Avioliiton esteiden tutkinnat.
• Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimustilaukset.
• Kirkollisten toimitusten rekisteröinnit (kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen, kirkkoon liittyminen).

Postiosoite: PL 122, 90101 Oulu, käyntiosoite: Isokatu 17, avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–16, sähköposti: keskusrekisteri.oulu@evl.fi

Virkatodistustilaukset ja sukuselvitykset puh. (08) 316 1303, www.oulunseurakunnat.fi -sivuilta löytyy lisää tietoa aluekeskusrekisteristä.

Kirkon uusi Tilaa virkatodistus verkossa -asiointipalvelu on avattu. Palvelusta voi tietoturvallisesti tilata virkatodistuksen itsestään (ns. elää -todistus) tai sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen vainajasta. https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus

Takaisin Jutut -sivulle