Oulaskankaan yt-neuvottelut päätökseen

Oulaskankaan yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

 

Oulaskankaan sairaalan yt-neuvottelut päättyivät keskiviikkona.
Neuvottelujen peruste oli Valviran tekemä päätös Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lakkauttamisesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Henkilöstö jatkaa pääosin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) palveluksessa.

Alussa yt-menettelyn piirissä oli koko Oulaskankaan sairaalan toiminta. Neuvotteluesityksessä arvioitiin irtisanomisten lukumääräksi korkeintaan 120 henkilöä. Neuvottelujen edetessä yt-menettelyn kohdetta rajattiin.
Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelainen on tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen.
”Hankalasta tilanteesta, eli synnytystoiminnan lakkauttamisesta huolimatta, neuvottelut vietiin läpi hyvässä hengessä yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Meillä oli tarjota kaikille yt-neuvottelujen piirissä oleville henkilöille töitä joko Oulun yliopistollisesta sairaalasta (OYS) tai Oulaskankaan sairaalasta. Henkilöstö otti tarjoukset pääsääntöisesti vastaan ja saimme näin pidettyä osaajat omassa talossa.”

Kaikille yt-menettelyn kohteena oleville henkilöille tarjottiin joko työsopimuksen mukaista tai muuta henkilön koulutusta tai kokemusta vastaavaa työtä. YT-neuvottelujen yhteydessä kuultiin yhteensä 33 henkilöä.
Kuulemisten perusteella Oulaskankaan sairaalaan sijoittuu yhteensä 20 henkilöä. Oulun yliopistolliseen sairaalaan siirtyy yhteensä 11 henkilöä. Irtisanomaan joudutaan näin ollen enintään 1-2 henkilöä.
Uusiin tehtäviin siirtymisen ajankohdasta sovittiin kuulemistilaisuudessa. Suurin osa siirtyi uusiin tehtäviinsä vuodenvaihteen tienoilla.

Synnytystoiminnan lakkauttamisesta huolimatta monet toiminnot, kuten äitiys- ja naistentautienpoliklinikka sekä synnytyksen jälkeistä hoitoa ja seurantaa tarjoava vieripoliklinikka jatkavat edelleen normaalisti.
Anestesiaa vaativaa leikkaushoitoa voidaan myös jatkaa, koska sairaalassa toimii edelleen myös yhteispäivystys.
Myös psykiatrian osasto ja Ylivieskassa toimiva nuorten tukitalo jatkavat toimintaa nykyisellään, vaikka ne alun perin olivat yt-neuvotteluissa mukana.
PPSHP:n tiedotteen mukaan Oulaskankaan sairaalan toimintaa on tarkoitus kehittää jatkossakin tärkeänä osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä.

Juha Korpelaisen mukaan kaikki Oulun eteläisen alueen synnyttäjät ovat tervetulleita Oulun yliopistolliseen sairaalaan.
”Syntyvyys on ollut Suomessa jo jonkin aikaa alhaisella tasolla, mistä johtuen meilläkin osa henkilöstöstä on ollut välillä muissa tehtävissä ja tilat osin muussa käytössä”, Korpelainen toteaa. ”Osaaminen ja resurssi ovat kuitenkin edelleen OYS:ssa ja nyt saamme tänne vielä lisävahvistusta Oulaskankaalta. Kaikki meille tulevat synnyttäjät pystytään näin ollen ottamaan ongelmitta vastaan.”

Takaisin Jutut -sivulle