Palveluseteli käyttöön

Palveluseteli mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden ostamisen yksityisiltä toimijoilta. Palveluntuottajiksi voivat hakeutua yksityiset päiväkodit, ryhmäpäiväkodit sekä perhepäivähoitajat.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin toivotaan kannustavan yrittäjiksi erityisesti uusia perhepäivä-hoitajia, joista on pula Oulaisissa.

Oulaisten kaupunki ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin 1.8. alkaen.
Palveluseteli mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden ostamisen yksityisiltä toimijoilta. Palveluntuottajiksi voivat hakeutua yksityiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit sekä perhepäivähoitajat.
Palvelusetelin kattohinta Oulaisissa tulee olemaan kokopäivähoidossa alle 3-vuotiaalta 1250 euroa kuukaudessa ja yli 3-vuotiailta 813 euroa kuukaudessa. Asiakkaalle palvelun hinta ei välttämättä ole sama kuin kunnallisessa palvelussa. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät sopimuksen varhaiskasvatuspalvelun asiakasmaksun hinnasta.

Varhaiskasvatuksen johtaja Saija Juusola uskoo ja toivoo, että palveluseteli lisää Oulaisiin uusia yrittäjiä varhaiskasvatuksen alalle lisäten perheiden valinnanmahdollisuuksia.
”Oulainen on ollut useana vuonna paras kunta toimia yrittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla ja täällä tuetaan yritystoimintaa todella hyvin. Palveluseteli tuo asiakkaalle mahdollisuuden valita hyväksytyistä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajista se, jonka haluaa ja tämä edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä sekä lisää laadukkaiden vaihtoehtojen tarjontaa”, kertoo Saija Juusola.
Saija Juusola kertoo, että henkilöstömitoituksen suhdeluku on Oulaisten päiväkodeissa 1/7 yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä), kun se lakisääteisesti on 1/8. Isossa osassa päiväkotiryhmistä henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on varhaiskasvatuksen opettajia.
Varhaiskasvatusta järjestetään tällä hetkellä kunnallisissa Metsolan ja Laukkalinnan päiväkodeissa (yhteensä 166 paikkaa), yksityisessä Emilio Kids Oy:n Emilian ja Tuutikin Tuvan päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Lisäksi Juho Oksan koululla järjestetään esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta.

Yksityisiin päiväkoteihin on tällä hetkellä sijoitettuna noin 80 lasta.
Perhepäivähoitajia on nykyisin ainoastaan neljä, joiden kaikki avrhaiskasvatuspaikat (20) ovat tällä hetkellä täynnä.
”Olisihan se hienoa, jos saisimme kaupunkiin lisää perhepäivähoitajia. Erilaisista perhetilanteista ja tarpeista johtuen olisi hyvä olla olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista valita sopiva varhaiskasvatuspaikka. Moni perhe toivoo ensisijaisesti perhepäivähoitoa. Vielä emme ole saaneet yhtään hakemusta palvelusetelituottajaksi, joten tarvetta kyllä olisi yksityisille palveluntuottajille kunnallisten päiväkotien ollessa täynnä. Nyt olisi hyvä tilaisuus aloittaa toiminta Oulaisissa”, kannustaa Saija Juusola.
Halukkaat palveluntuottajat voivat täyttää hakemuslomakkeen sekä lomakkeessa mainitut liitteet palvelusetelituottajaksi ja toimittaa ne Oulaisten varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.
Palvelusetelin sääntökirja sekä hakemuslomake varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi löytyvät Oulaisten kaupungin varhaiskasvatuksen internetsivuilta.

Takaisin Jutut -sivulle