Pendelöinti arkipäivää monelle

Pendelöinti Oulaisista on yhtä suurta kuin Oulaisiin.

 

Lyhyet välimatkat mahdollistavat joustavan pendelöinnin.
Vaikka työpaikka on toisella paikalla, se ei aina tarkoita muuttoa. Työläinen voi hyvinkin asua koko elämänsä toisella paikkakunnalla kuin missä hän käy töissä.
Pendelöintiä harrastetaan myös Oulaisista ja Oulaisiin.
Viimeisimmän tilaston, vuoden 2014, perusteella Oulaisista ja Oulaisiin pendelöi lähes 800 henkilöä. Lukema on lähes kolmannes työllisistä.
Oulaisista pendeloidään pääosin Ylivieskaan, Raaheen, Ouluun ja Haapavedelle.
Oulaisiin saavutaan puolestaan eniten Ylivieskasta ja Raahesta.

Lukemat paljastuvat Oulaisten kaupungin elinkeinotoimen reilu vuosi sitten teettämästä tutkimuksesta.
Samasta tutkimuksesta käy ilmi myös se, että työikäisten määrä laskee vuoteen 2040 mennessä lähes neljänneksen verran.
Vuoteen 2021 mennessä työmarkkinoilta poistuu 89 henkilöä enemmän kuin sinne tulee. Jos työpaikkojen määrä pysyy vakiona, edes kaikkien alle 25-vuotiadien työllistyminen ei riitä kattamaan vajetta.
Uhkaavan työvoimapulan pelastukseksi voisi nousta muuttoliike.
Elinkeinotoimen teettämässä tutkimuksessa vuoden 2016 tilastoista kuitenkin paljastuu, että Oulaisista väki vähenee, eikä lisäänny.
Oulaisista muutetaan yleisimmin Ouluun. Ylivieska ja Raahe ovat seuraavaksi suosituimmat muuttokohteet. Tilastojen mukaan uudet oulaistelaiset saapuvat juuri samoilta paikkakunnilta.

Takaisin Jutut -sivulle