Pisa-tilanne selvitykseen

Suomalaisten nuorten Pisa-tulosten lasku on puhuttanut aiheellisesti maassamme. Vuosien ajan nautimme kansainvälistä arvostusta, koska nuoremme olivat maailman huipputasoa Pisa-tuloksissa. Peruskoulujärjestelmäämme ja opettajakoulutustamme pidettiin niin esimerkillisinä, että niistä haluttiin ottaa mallia muiden maiden koulujärjestelmiin.
Pisa-tutkimuksessa selvitettiin koulumenestyksen ohella myös nuorten kokemusta koulujen työrauhasta.

Lähes puolet suomalaisista oppilaista vastasi, että esimerkiksi kännyköiden ja muiden laitteiden käyttö häiritsee keskittymistä opetukseen ja opiskeluun. Nuorten menestys erityisesti matematiikassa laski merkittävästi. Suomalaisnuorten kokemus työrauhasta matematiikan tunneilla oli myös heikompi kuin keskimäärin OECD-maissa.
Osa uusista kouluista on rakennettu viime vuosina avoimiksi oppimisympäristöiksi. Avoimissa tiloissa rauhattomuus ja melu sekä muut häiriötekijät korostuvat.
Joitakin vuosia sitten työelämässä avokonttorit olivat trendi-ilmiö, jossa ihannoitiin sermeillä varustettuja avokonttoreita. Niiden uskottiin lisäävän työyhteisön keskinäistä kohtaamista ja parantavan tuottavuutta. Karu todellisuus todisti ihanteen utopiaksi. Keskittyminen häiriintyi äänien ja jatkuvien keskeytysten vuoksi, eikä työteho parantunut. Nyt onkin trendi yksilörauhaa kunnioittavaan työympäristöön.

Suomen vahvuus ja heikkous on se, ettei maahamme mahdu kerralla kuin yksi ajatus, olipa se sitten hyvä tai huono. Suomessa on viime vuosikymmenen aikana rakennettu valtava määrä uusia kouluja avoimen oppimisympäristön ajatuksella. On varsin erikoista, että lasten ja nuorten oletetaan pystyvän työskentelyyn avotiloissa, vaikka aikuiset eivät pysty. Ei pitäisi olla yllätys, etteivät väliaikaiset tilanjakajat riitä näkösuojina, vaan niiden pitäisi myös estää häiritsevät äänet.
Viime vaalien aikaan kännykät nousivat avaintekijöiksi työrauhan palauttamiseen kouluissa. Tässäkin asiassa kannattaa poliitikkojen kuunnella opetuksen ammattilaisia, jotka eivät pidä järkevänä kieltää kännyköiden ja muiden digilaitteiden käyttöä kouluissa. Ne ovat hyviä työvälineitä nykyopetuksessa, kun niitä käytetään opettajan ohjauksessa. Häiriökäyttöön pitää löytyä selkeät pelisäännöt.

Hallitus on luvannut hallitusohjelmassaan laittaa oppimisen perusasiat kuntoon. Työrauha tulee nostaa yhdeksi tärkeimmistä asioista tällä listalla. Jos luokassa ei ole työrauhaa tai lapset joutuvat opiskelemaan levottomissa, avoimissa tiloissa, oppimisen perusasiat eivät ole kunnossa.
Oma lukunsa on selvittää, miten opettajien jaksamista voidaan vahvistaa nykyisessä koulujärjestelmässä. Hyvät oppimistulokset eivät synny itsestään, vaan niiden takana ovat työstään innostuneet ja työhönsä vahvasti sitoutuneet opettajat.

Takaisin Jutut -sivulle