Poikkeustilanne yhdistänyt opettajia

Etäopetusaika on nyt kaikille aivan uudenlainen matka tämän päivän tietoteknisten välineiden hyödyntämisessä.

 

Jauhinkankaan koulun koulunjohtaja Ville Rahkola uskoo, että etäopetusaikana käytössä olevia käytänteitä voidaan hyödyntää myös normaalioloissa.

Koululaiset ovat pakertaneet etäopetuksen parissa nyt noin kuukauden ajan. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan koulusulku jatkuu ainakin 13.5.2020 saakka.
Jauhinkankaan koulun koulunjohtaja Ville Rahkola kertoo, että ensimmäinen etäopetusviikko meni aivan täysin tilanteen haltuun ottamisessa.
”Uutta ohjeistusta valtioneuvostolta ja opetushallitukselta tuli päivittäin. Myös lähiopetus 0-3-luokkalaisten osalta täytyi organisoida ja kaksi viikkoa sitten myös ruoan jakelu sitä tarvitseville etäopetuksessa. Paljon on ollut töitä ja miettimistä”, tunnustaa Ville Rahkola.

Käytännössä etäopetus alkoi sillä, että aluksi opettajat tunnustelivat kotien kone-ja yhteyskapasiteettia ja jakoivat tietokoneita lainaan koteihin.
”Olemme halunneet välttää liian suuria vaatimuksia tai odotuksia kotien toiminnalle muutenkin stressaavassa tilanteessa. Aivan alussa pyrimme korostamaan, että koulutehtävien tekeminen ei saa kuormittaa liikaa lapsia ja vanhempia”.

Toimintatavat vaihtelevat eri ikäisten lasten kohdalla. Aivan pienimmille oppilaille on lähetetty tehtäviä ja materiaaleja kirjekuorissa ja materiaalipaketeissa koteihin. Lisäksi opettajat ovat jakaneet koteihin runsaasti oheismateriaalia ja puuhavinkkejä Wilma-viestien välityksellä.
Ville Rahkola kertoo, että isompien oppilaiden osalta on ollut käytössä säännölliset Google hangouts Meet -tapaamiset sekä Google Classroom -virtuaaliluokka, jotka ovat helpottaneet tehtävien jakamista, ohjeistamista ja tarkistamista, sekä työskentelyn seurantaa.
”Oppilaat ovat tehneet hämmästyttävän sitoutuneesti tehtäviä. Myös tekniset valmiudet kodeissa ovat olleet hyvät”, Rahkola kiittelee.
Joitakin ongelmiakin etäopetuksen edetessä on toki syntynyt. Ville Rahkolan mukaan itse opettaminen on ollut etäopetuksen hankalin rasti. Sitä on pyritty helpottamaan etenkin isompien lasten kohdalla meet-tuokioilla sekä ennalta tallennetuilla opetusvideoilla.
Vanhemmilta tullut palaute on ollut Ville Rahkolan mukaan pääasiassa myönteistä. Myös toiveita käytännön asioiden järjestämiseen, kuten tehtävien antamisen tapaan tai meet-tapaamisten järjestämiseen myös pienemmille on tullut.
”Vanhemmat ovat toimineet uudessa tilanteessa rauhallisesti ja yhteistyöhaluisesti. Opettaminen ei uudessa tilanteessakaan ole vanhempien vastuulla, vaikka heidän apuaan nyt kovasti tarvitaankin. Itse toivoisin, että vanhemmat olisivat rohkeasti yhteydessä opettajaan heti, jos esimerkiksi kielten tai matematiikan opetuksessa ei jokin asia heti aukene”.

Koulunjohtaja Ville Rahkola kertoo, että oppilaiden arviointi suoritetaan poikkeustilanteesta huolimatta aivan kuten ennenkin. Hän kuitenkin huomauttaa, että tämän loppukevään näytöissä painotus on varmasti enemmän jatkuvan näytön osalla. Esimerkiksi kokeita pidetään nyt hyvin vähän.
Ville Rahkola tunnustaa, että etäopetusaika on ollut opettajille työllistävää ja stressaavaa, mutta samalla myös hyvin innostavaa. Hänen mielestä uusi tilanne on aina myös mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen.
”Koen, että poikkeustilanne on yhdistänyt meitä opettajina. Myös koulunjohtajien ja rehtorien kesken on vallinnut tiivis yhteishenki ja käytännön asioita on organisoitu yhdessä.
Etäopetusaika on nyt kaikille aivan uudenlainen matka tämän päivän tietoteknisten välineiden hyödyntämisessä. Rahkola uskoo, että nyt käytettyjä käytänteitä voidaan hyödyntää myös normaalioloissa.
”Kuten eräs kollega totesi, nyt otettiin viikossa sellainen digiloikka, jota ei olisi muuten otettu ehkä vuodessa tai kahdessakaan”.

Takaisin Jutut -sivulle