Sähkön armoilla

Huoli ensi talven lämmityskustannuksista ja sähkön riittävyydestä kasvaa päivä päivältä. Suuri osa kotitalouksista ja yrityksistä ovat nyt epävarmojen markkinoiden ja rajusti vaihtelevan pörssisähkön armoilla. Tilannetta ei helpota se, että inflaation vaikutuksesta myös muiden välttämättömien kulutushyödykkeiden kuten ruoan, lääkkeiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousussa. Moni on jo vuosia tuskaillut kallistuneiden energiakustannusten kanssa ja säästöjen tie alkaa olla kulutettu loppuun. Pelko oman kodin menettämisestä ja taloudellisesta konkurssista on hiipinyt perheiden arkeen. Järjettömältä tuntuu, että tällaisen ahdingon keskelläkin öljy-yhtiöt ovat tehneet ennätysvoittoja, joita ne käyttävät osakkeiden takaisinostoon ja osinkoihin sen sijaan, että investoisivat uusiutuviin energianlähteisiin.

Koska energiayhtiöt karttavat vapaaehtoista yhteiskuntavastuuta, tarvitaan pakottavaa lainsäädäntöä ja valvontaa. Olenkin laatinut eduskunnassa toimenpidealoitteen energiayhtiöiden valvonnan tiukentamiseksi. Aloitteen tarkoituksena on ottaa käyttöön sähkön hinnoittelua valvoja järjestely, jolloin energiayhtiöt eivät voisi nostaa sähkön hintaa kohtuuttomasti, vaan ne joutuisivat kompensoimaan mahdollisen ylihinnan suoraan kuluttajille. Tällä hetkellä Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden siirtomaksuja, mutta samanlainen järjestely tulisi ottaa käyttöön energiamarkkinoilla yleisemmin ja pysyvästi. Valvonta ja sanktiot kannustaisivat pitämään tuoton kohtuullisena, mikä lähtökohtaisesti vähentäisi ylihinnoittelua.
Lisäksi energiayhtiöiden ansiottomiin voittoihin tulisi puuttua verottamalla energiayhtiöiden ylisuuria voittoja ja käyttämällä tästä saatu verotuotto kotitalouksien sähkölaskujen alentamiseen.
Kohoavien markkinahintojen armoilla olevien talouksien selviytymistä voitaisiin helpottaa myös sosiaalisen luototuksen avulla, hintakaton käyttöön ottamisella sekä Vasemmistoliiton esittämällä Norjan mallilla, jossa valtio takaa kotitalouksille rajatun määrän sähköä alennetulla hinnalla.

 Pidemmällä aikavälillä aivan ehdoton tavoite on sähköverkkojen ostaminen takaisin valtion hallintaan. Oli suuri virhe myydä Fortumin sähköverkot Carunalle. Sähköverkot ovat luonnollinen monopoli, eli palvelu, jota sen luonteen vuoksi asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Luonnollisten monopolien pitäisikin lähtökohtaisesti olla julkisessa omistuksessa, eikä niitä pitäisi luovuttaa tahoille, jotka pyrkivät käyttämään monopoliasemaansa maksimaalisen voiton tavoitteluun. Tämän vuoksi Vasemmistoliitto vastusti aikoinaan sähköverkkojen myymistä, mutta jäi valitettavasti yksin. Jos sähköverkot olisivat julkisen vallan omistuksessa, nykyisen kaltaisessa tilanteessa olisi helpompi hillitä hinnannousuja.

Vaikka akuutissa energiakriisissä keinot ovat vähissä, pidemmällä aikavälillä meillä on siis paljon keinoja puuttua energian hinnannousuun. Tähän tarvitaan vain vastuunkantoa ja poliittista tahtoa puuttua nykyisiin ongelmiin.

Takaisin Jutut -sivulle