Sairaanhoitopiirin johtaja Oulaskankaan yhteispäivystyksen jatkumisesta: ”Minä olisin kohtuullisen levollisella mielellä”

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee tekemään sote-lakipakettiin muutosesityksen, jolla halutaan turvata Oulaskankaan yhteispäivityksen jatkuminen tulevaisuudessa. Kuva: Tiina Mäki/OYS valokuvaus

 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma haluaa rahoitella oulaistelaisia parhaillaan eduskunnassa lausuntokierroksella olevasta sote-lainsäädännön paketista, jossa yhtenä kohtana pykälässä 12 on Oulaskankaan yhteispäivystyksen (OAS) muuttuminen ulkoistetusta palvelusta talon omien lääkärien hoidettavaksi. Hänen mukaansa tällainen päivystyksen järjestäminen olisi hyvin haastavaa Oulaskankaalla kuin myös muissa yhteispäivystystä tarjoavissa sairaaloissa.
”Jos päivystys voitaisiin hoitaa virkapohjaisesti ja meillä olisi siihen resursseja ja motivoituneita lääkäreitä käytettävissä, ei tähän ulkoistamiseen olisi vuosia sitten menty. OAS yhteispäivystyksen turvaaminen myös tulevaisuudessa on sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan ensiarvoisen tärkeää”, muistuttaa Ilkka Luoma.
Ilkka Luoman mukaan sairaanhoitopiiri on tuonut jo esille lakiluonnokseen liittyvän haasteen toiminnan jatkuvuuden osalta muun muassa ministerin aluekierroksen ja muun yhteydenpidon yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan.
”Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tulee lausumaan asiasta lakikokonaisuudesta annettavassa lausunnossa ja tulemme tekemään kyseessä olevan pykälän 12 osalta lain muutosehdotuksen”, Luoma vakuuttaa.

Sote-lainsäädäntöpaketin lausuntokierrosaika päättyy Ilkka Luoman mukaan 25.9. Hänen mielestä syytä huolestumiseen on vasta sitten, jos päivystystä koskeva kirjaus ei muuttuisi lausuntokierroksen jälkeen.
”Ministeriön suunnalta meidän huolemme on kuitenkin jo saanut vastakaikua. Minä olisin kohtuullisen levollisella mielellä”.
Koronaepidemiasta huolimatta on Oysin uuden sairaalan rakentaminen edennyt jopa hieman edellä aikataulusta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen oulaistelainen puheenjohtaja Kai Pajala muistuttaa, että OYS 2030-hanke on tärkeä koko Pohjois-Suomen kannalta, jotta muun muassa koronaepidemian hoitamisen kannalta kriittinen tehohoito ja muu vaativa erikoissairaanhoito säilytetään pohjoisessa myös jatkossa.
”Keskeistä on myös varmistaa lääkärikoulutuksen jatkuminen, sillä pohjoinen on perinteisesti kouluttanut pääosin itse omat lääkärinsä”, Kai Pajala muistuttaa.
Ilkka Luoma vakuuttaa, ettei uuden Oysin rakentaminen uhkaa Oulaskankaan sairaalan olemassaoloa jatkossakaan.
”Oysin uusi sairaala tulee olemaan bruttoneliöillä mitattuna noin 20 prosenttia nykyistä pienempi ja muun muassa sairaansijamäärä ei muutu olennaisesti uuden yliopistollisen sairaalan rakentamisen myötä nykyiseen verrattuna. Oulaskankaan aluesairaalaa tarvitaan myös tulevaisuudessa”, Luoma vakuuttaa.

Takaisin Jutut -sivulle