SDP pysyy asialinjalla jatkossakin

Jari Männikkö ei ole huolissaan SDP:n pienestä notkahduksesta valtakunnallisessa kannatuskyselyssä.

 

”Tavoite on pitää kannatus vähintäänkin nykyisellä tasolla tai hieman parantaa sitä”, toteaa Oulaisten kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen sekä sosiaalidemokraattien Oulun piirin toinen varapuheenjohtaja Jari Männikkö demarien tavoitteista Oulaisissa tulevissa kuntavaaleissa.
SDP:llä on Oulaisissa kasassa ehdokaslista, joka on hyvä sekoitus kokemusta ja uutta nuorempaa sukupolvea. Männikön mukaan tärkeää on, että jokaisella ehdokkaalla on aito halu olla rakentamassa kuntalaisille parempaa palveluverkkoa ja tehdä järkevästi perusteltuja investointeja talouden realiteetit mielessä.
”Edellytämme myös ehdokkailtamme sitoutumista vihapuhetta ja rasismia vastaan. Uskon myös, että saamme vielä jonkun ehdokkaan lisääkin, kun ehdokasasetteluun saatiin jatkoa”.

Demarit haluavat toimia tulevallakin valtuustokaudella vastuullisesti ja pitkäjänteisesti irtopisteitä keräämättä kaikkien kuntalaisten parhaaksi. Arjesta on huolehdittava niin, että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemansa hoivan ja työikäiset työpaikan ja turvallisen arjen. Neljän seuraavan vuoden tärkeimpiä asioita ovat muun muassa turvata varhaiskasvatukseen riittävät resurssit ja terveelliset tilat toimia. Jari Männikön mukaan on kannettava huolta myös koko kaupungin henkilökunnan hyvinvointiin näinä poikkeuksellisina aikoina. Erityisesti hoitohenkilökunta ja opettajat ovat joutuneet ponnistelemaan erityisen paljon.

Tulevista investoinneista Jari Männikkö nostaa esille jätevesipuhdistamo-/siirtoviemärivaihtoehdon, joka varmistunee alkukesän aikana. Tämä on lähitulevaisuuden tärkeimpiä yksittäisiä hankkeita ja tulee saattaa kunnialla loppuun. Pyhäjoen tiehanke, joka tulee saada kunnostuslistalle, on erityisen tärkeä elinkeinoelämän ja logistiikan kannalta.
”Sen eteen on jo tehtykin töitä ja itse jätin siitä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle muistion ja kerroin hankkeen tärkeydestä”.
Jari Männikön mukaan kaikille mieluinen kulttuuri on jäänyt valitettavan pienelle huomiolle Oulaisissa. Esimerkiksi Väinölän alueen hanke tuleekin tehdä nopeassa aikataulussa valmiiksi ja siihen tulee järjestää rahoitus.
”Toki tulevat investoinnit ovat jatkossakin suhteellisen maltillisia ja suuri osa niistä on jo investointisuunnitelmassa”.
Jari Männikön mukaan Oulainen on kehittynyt kohtuullisen hyvään suuntaan, mutta negatiiviselle väestönkehitykselle tulisi tehdä jotakin. Kehitykseen on yritetty vaikuttaa menneen valtuustokauden aikana monenlaisilla tukipaketeilla, mutta ne eivät ole kaikilta osin onnistuneet. Siksi Männikkö painottaakin, että erilaisia vaihtoehtoja ja uusia ideoita tulee kokeilla edelleenkin.
”Tässä työssä kaupungin rooli pitää olla entistä aktiivisempi ja eri vaihtoehtoja tulee punnita hiukan analyyttisemmin. Hampaan koloon ei itsellä ole mitään sen kummemmin jäänyt ja jos olisi, niin toisin sen kyllä varmasti esille”.
SDP:llä on ollut hyvä yhteistyö muiden puolueiden kanssa. Jari Männikkö ei näe Oulaisissa kovinkaan paljon poliittisia intressejä kuntalaisten asioiden hoidossa.
”Ehkä jollain yksittäisillä henkilöillä on ollut tarvetta niin sanottuihin irtiottoihin ja pätemiseen, mutta tällaiset yritykset eivät yleensä johda hyvään lopputulokseen. SDP haluaa pysyä asialinjalla ja hoitaa vastuullisesti kuntalaisten asioita”.

Ylen tuore valtakunnallinen kuntavaaligallup kertoo, että pitkään piikkipaikkaa kannatusmittauksissa pitänyt SDP on valahtanut kolmanneksi perussuomalaisten ja kokoomuksen jälkeen. Jari Männikkö ei pidä gallup-tulosta katastrofina, kun muistaa, millaista elämää juuri nyt elämme. Hänen mielestään perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus perustuu tällä hetkellä siihen, että niiden ei ole tarvinnut kantaa vastuuta samalla tavalla kuin pääministeripuolue SDP:n, johon kohdistuu kaikkein eniten painetta pitkittyneen kriisin aikana.
”Enemmän olisin valtakunnallisesti huolissani keskustan kannatuksesta, joka kamppailee tällä hetkellä vihreiden ja vasemmiston kanssa samassa sarjassa”.

Takaisin Jutut -sivulle