Suunnitelmat käyntiin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen Merijärventielle.
Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Oulaisten kaupungin kanssa.
Tiesuunnitelma sisältää jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelun Merijärventien varteen välille Nuorisoseurantalon liittymä – Petäjäskosken koulu noin 0,7 kilometrin matkalla sekä nykyisen Merijärventien tievalaistuksen jatkamisen noin 400 metrin matkalla.
Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään Oulaisissa syksyn 2019 aikana kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tiesuunnitelman valmistuttua marraskuussa 2019 suunnitelma lähetetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulaisten kaupungilta.
Ennen lausuntojen antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutuksia.
Lausuntojen ja muistutusten käsittelyjen jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.
Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu tammikuussa 2020.
Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 400000 euroa.

Takaisin Jutut -sivulle