Tukalia aikoja

Venäjän ja lännen välit ovat jännitteiset ja sodan uhka on todellinen. Korona on hellittämään päin, mutta vielä sitä ei ole voitettu.
Kotimaassa on monia hankalia asioita ratkaistavana: työllisyys, velka, energian hinta, maatalouden syvenevä ahdinko.

Siksipä erityisesti näissä oloissa meiltä päättäjiltä oikeutetusti odotetaan asioiden laittamista tärkeysjärjestykseen. Joutavanpäiväisyyksien sijaan pitää keskittyä perusasioihin turvallisuudesta alkaen. On paljon asioita, joihin pystymme vain rajallisesti – jos lainkaan – vaikuttamaan. Pitää siis keskittyä asioihin, jotka ovat omissa käsissä.
Suomella on pitkä, yhdessä sovittu ja suomalaisten enemmistön tukema linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. On viisasta pitää tästä linjasta kiinni myös nyt.
Se ei tarkoita pään työntämistä pensaaseen tai paikoilleen jämähtämistä. Suomen turvallisuus perustuu valppauteen, vakauteen ja valmiuteen. Kyse on kansallisen liikkumatilan turvaamisesta kaikissa oloissa. Siitä, että päätämme itsenäisesti asioistamme.

On tärkeää, että eduskunta tällä viikolla käy keskustelua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Pienelle maalle yksituumaisuus näissä asioissa on arvo sinällään. Suomen turvallisuus ei saa olla puoluepolitiikan pelinappula tai irtopisteiden keräilyn kohde.
Taloudessa näkymät ovat kahtalaiset. Yhtäältä työllisyys huitelee niin korkealla, että työntekijöistä on monilla aloilla pulaa varsinkin maakunnissa. Toisaalta työttömänä on edelleen paljon ihmisiä.
Maan hallitus pääsi äskettäin sopuun toimista, joilla lisää ihmisiä saadaan töihin. Esimerkiksi opintotuen tulorajoja nostetaan pysyvästi. Työllistävää politiikkaa pitää jatkaa. Samalla velka pitää saada hallintaan. Se tarkoittaa, että valtiontaloudessa palataan menokehyksiin. Myös säästöjä joudutaan tekemään. Päätökset pitää pystyä tekemään kaikin puolin oikeudenmukaisesti. Tulee pitää huolta siitä, että kaikki ihmiset ja kaikki alueet pysyvät mukana.
Kyse on ihmisten ja maan eri osien välisestä tasa-arvosta.

Moni suomalainen on ahtaalla polttoaine- ja energialaskujen kanssa.
Ihmisten huolet on kuultu. Keskustalainen valtiovarainministeri Annika Saarikko esitteli siihen perjantaina nopeita ratkaisuja, mm. työmatkavähennysten parantamisen ja maatilojen kiinteistöveron huojennuksen. Hallituksen sopimalla paketilla ei kaikkea ratkaista, mutta polttavimpiin ongelmiin se tuo helpotusta.

Hallituksen pitää näiden päätösten jälkeen seurata tilannetta polttoaine- ja energiahintojen osalta tarkkaan. Nyt on kyse perusasioista: pääseekö töihin, lääkäriin tai kauppaan, onko lämpöä, tuleeko toimeen. Suomalaisten pitää pärjätä. Siihen kuuluu myös suomalaisen ruuan tulevaisuuden kestävä turvaaminen. Maatalouden ahdinko pitää hallituksessakin ottaa tosissaan. Tuontiruuan varassa maamme ei pitkään pärjää, vaan kansallinen omavaraisuus pitää turvata.

Takaisin Jutut -sivulle