Tukihakemukset sisään tammikuussa

Ruokavirasto maksaa lisätukia maatiloille, joille on aiheutunut tuotannon menetyksiä kasvukauden 2018 poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi.
Tukimuotoja ovat pohjoisen hehtaarituen lisämaksu ja väliaikainen kansallinen erityistuki.
Viljelijät voivat hakea lisätukia verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) tai Ruokaviraston lomakkeella 486. Hakuaika päättyy tammikuun viimeinen päivä.
Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu on suunnattu maatiloille, jotka ovat viljelleet kevätvehnää pohjoisen tuen alueilla. Väliaikaista kansallista erityistukea voivat hakea maatilat, joilla on ollut kevätvehnä- tai rehuohra-alaa Etelä-Suomen AB-tukialueella. Kotieläintilat voivat hakea lisäksi tukea AB-tukialueella viljellystä rehunurmesta.

Lisätuet rahoitetaan kansallisista varoista. Tuet on tavoitteena maksaa maatiloille huhtikuussa 2019.
Myös eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa tammikuun loppuun saakka​ samassa osoitteessa. Korvausta vuodelle 2019 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.
Hyvinvointikorvauksen haussa maatila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.
Korvaus maksetaan eläinrekisteristä saatavien eläinmäärien perusteella. Poikkeuksena ovat siat ja siipikarja, joiden määrät maatilan on ilmoitettava itse.

Takaisin Jutut -sivulle