Tuulivoimahanke veti salin täyteen

Oulaisten kaupungin tekninen johtaja Markku Ketonen hääräsi puheenjohtajana tuulivoimapuiston tiedotustilaisuudessa.

 

Turha väittää, etteivät oulaistelaiset olisi kiinnostuneita kotikonnustaan.
Suuresta mielenkiinnosta omaa kaupunkia kohtaan käy hyvänä esimerkkinä viime viikolla järjestetty Karahkan tuulivoimapuiston esittelytilaisuus, jota saapui valtuustosaliin seuraamaan 60 ihmistä.
Reilun parituntisen aikana hanketta eteenpäin vievät tahot saivat vastailla oulaistelaisten asukkaiden kysymyksiin.
Yleisöstä udeltiin muun muassa sitä, kuinka kauas tuulivoimalat näkyisivät ja kuuluisivat.
Karahkan alueelle suunnitellaan 26 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden sijoittelussa huomioidaan kahden kilometrin suojaetäisyyttä asutukseen.

Voimaloiden sijainti tarkentuu myöhemmin. On myös mahdollista, että tuulivoimapuisto jää toteutumatta kokonaan.
Vaihtoehdoissa tuulivoimaloiden maksimikorkeus olisi joko 250 tai 240 metriä.
Tuulivoimalan rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavaa. Yleiskaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset.
Keskeisimpiä selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, lintuihin ja ihmisten viihtyvyyteen.

Tilaisuudessa yleisö sai vastauksen muun muassa siihen, että jokamies oikeudet säilyvät puistoalueella entisellään.
Lisäksi suunnitellut tuulivoimapuiston alueen lähiasukkaille tullaan tekemään kevään aikana kysely. Noin 500 taloutta tulee saamaan kevään aikana postin kautta toteutettavan kyselylomakkeen.
Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus tulisi nähtäville elo-syyskuussa.
Kaavaehdotus on määrä valmistua vuoden päästä, jonka jälkeen on edessä hankkeen mahdollinen hyväksymisvaihe.

Takaisin Jutut -sivulle