Työttömien määrä nousi rajusti Oulaisissa ja Raahessa

 Työttömyyden lisääntymiseen vaikutti merkittävästi lomautusten aalto. Kuva: TEM/työnvälitystilasto

 

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaan kaikissa kunnissa viime vuoden kesäkuuhun verrattuna, kertoo tuorein Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsaus.

Työttömyysaste oli kesäkuun lopussa koko maassa 15,8 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 16,2 prosenttia. Vuosi sitten työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,8 prosenttia. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Pyhännän 8,7 prosentin ja Oulun 17,7 prosentin välillä.

Oulaisissa työttömyysprosentti oli kesäkuussa 16,3 prosenttia. Työttömiä oli yhteensä 511, kun luku vuotta aiemmin oli 280. Merijärvellä työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 14,1 ja Raahessa 16,3 prosenttia. Oulaisten ohella myös Raahessa työttömien työnhakijoiden lukumäärä kasvoi vuoden sisällä huimasti. Nyt luku on 1670, kun se vuonna 2019 kesäkuussa oli 924.

Kasvaneisiin työttömyyslukuihin suurin syyllinen on lisääntyneet lomautukset. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli maakunnassa 7 100, mikä on noin 6 400 enemmän kuin
vuosi sitten.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista miehiä oli 15 300 ja naisia 14 950. Naisten työttömyys oli lisääntynyt miehiä enemmän vuoden aikana. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömiä työnhakijoita oli eniten palvelu-ja myyntityöntekijöiden (6 700) ryhmässä sekä ammatteihin luokittelemattomien (6 000) ryhmissä. Rakennus-, korjaus- ja
valmistustyöntekijöiden ammattiryhmään kuuluvia työttömiä työnhakijoita oli 4 500 ja erityisasiantuntijoiden ryhmään kuuluvia oli 4 100.

Takaisin Jutut -sivulle