Tyttöjen nuuskaaminen huolestuttaa

Varsinkin tyttöjen nuuskan käyttö on lisääntynyt selvästi Oulaisissa. Vuonna 2017 päivittäin nuuskasi vain prosentti 8-9-luokkalaisista tytöistä, kun tänä vuonna osuus oli noussut 3 prosenttiin.

 

Uusimman valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan nuuskan käyttö on lisääntynyt Oulaisissa huimasti varsinkin 8-9 -luokkalaisilla tytöillä. Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan vain noin prosentti Oulaisten 8-9 –luokkalaisista tytöistä nuuskasi päivittäin, kun taas tämän vuoden kouluterveyskyselyn mukaan luku on huomattavasti suurempi tyttöjen kohdalla, yli 3 prosenttia.

Pojilla luku on noussut vain hieman verraten kahden vuoden takaiseen tulokseen. Myös tupakointi on kyselyn mukaan lisääntynyt oulaistelaisten yläkouluikäisten tyttöjen keskuudessa: kaksi vuotta sitten 2,2 prosenttia tupakoi päivittäin, ja tänä vuonna melkein 5 prosenttia yläkoulun tytöistä tupakoi päivittäin. Pojilla tupakointi on laskenut reilusti, kaksi vuotta sitten ikäluokasta 9 prosenttia tupakoi päivittäin. Tämän vuoden kyselyn mukaan enää vain 4 prosenttia tupakoi joka päivä.
Tämän syksyn kouluterveyskyselyssä nuuskaamisen hyväksyy ikätovereillaan noin 35 prosenttia (tyttöjen ja poikien tulokset yhteenlaskettuna). Tupakoinnin hyväksyminen ikätovereiden käytössä on hiukan pienempi, noin 33 prosenttai. Nuuskaa on nuorten keskuudessa helppo saada itselleen, sillä aina jostain löytyy joku täysi-ikäinen hakija ja tällä tavoin ongelma kasvaa ja voimistuu. Oulainen sijaitsee melko lähellä Haaparantaa, joten hakemisen vaivakaan ei ole suuri este.

Oulaisten nuorisotilalla oli mahdollisuus vastata nuorisotilan omaan kyselyyn, jonka kysymykset liittyivät nuorisotilan viihtyvyyteen ja samalla kysyttiin nuorilta mielipidettä nuuskasta, tupakasta ja kannabiksesta. Kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 41 nuorta. Mielipiteen nuuskasta, tupakoinnista ja kannabiksesta kertoi 30 nuorta. Näistä vajaa puolet ilmaisi selkeästi kielteisen asenteensa nuuskaa kohtaan. Puolet ilmaisi suhtautuvan myönteisesti nuuskaamiseen. Kaksi nuorta ei osannut sanoa mielipidettään. Tupakoinnista mielipiteet sijoittuvat niin, että puolet ajatteli myönteisesti ja puolet kielteisesti. Mielipiteet kannabiksesta oli suurimmaksi osaksi kielteistä, vain kaksi 30:stä omasi myönteisen asenteen kannabista kohtaan.

Oulaisten nuorisopalveluista korostetaan, että nuorison lisääntyneeseen nuuskan käyttöön pitää puuttua.
”Vanhempi tai huoltaja, otathan nuuskan puheeksi nuoresi kanssa kotona. Keskustelkaa avoimesti nuuskan käytöstä, haitoista ja vaaroista, ja mitä Suomen laki sanoo nuuskasta”, Nuorisopalveluista kerrotaan.
Netissä on olemassa luotettavia sivustoja, joista löytyy monenlaista faktatietoa päihteistä ammattilaisten kirjoittamina.
Keskustelussa voi käyttää apuna esimerkiksi seuraavia nettisivuja: fressis.fi, nikedu.fi ja stumppi.fi.

Takaisin Jutut -sivulle