Valtuuston kuulumiset: Kotikuntaa rakentamassa

Keskustalaisen kuntapolitiikan tärkein tavoite on turvata kaikille laadukkaat peruspalvelut ja niiden tasavertainen saatavuus. Keskusta haluaa luoda jokaiselle kuntalaiselle tasa-arvoiset edellytykset rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Keskusta haluaa huolehtia myös niistä, jotka eivät itse kykene puolustamaan oikeuksiaan. Keskustalaisessa ajattelussa jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä aitoja valintoja arkipäivässään niin asumisen, koulutuksen, lastenhoidon kuin muidenkin palvelujen osalta.

Oulaisten sijainti ja kaupungin maantieteellinen rakenne on monella tapaa ihanteellinen. Kaupunkimaisessa keskustassa asuu valtaosa kaupunkilaisista, keskustaa ympäröivät viihtyisät kylät, jotka nekin ovat lähellä keskustan palveluita. Tarjolla on kaavoitettuja tontteja ja rakennuspaikkoja asumiselle, vapaa-ajan asumiselle ja tietysti myös teollisuudelle, kaupalle ja palveluille. Myös vuokra-asuntoja on eri puolilla keskustaa, lähellä palveluita.

Liikenteellisesti sijainti valtakunnan pääradan ja kantatie 86:n varressa takaa sen, että tänne on helppo tulla ja yritysten raskaatkin kuljetukset voidaan hoitaa sujuvasti maailmalle. Logistiikka on kunnossa, mikä on monta kertaa yritysten sijoittumiselle keskeisen tärkeää. Tämän ovat yrityksetkin huomanneet, esimerkiksi Lehto Group Oyj:n ja Junnikkalan Saha Oy:n tyyppiset yritykset eivät tänään voi toimia ”tiettömän tien takana”. Vielä on näkemättä, mitä kaikkea Hanhikivenniemelle nouseva Fennovoima Oy:n ydinvoimala tuleekaan vaatimaan – ainakin toistaiseksi alihankintaurakoissa Oulaisissa toimivat yritykset ovat olleet näkyvästi toimijoina. Teollisia työpaikkoja kaupunkiin on tullut merkittävästi lisää ja näkymä on, että kasvu ei jää tähän.

Oulun Eteläisen alueella Oulainen on vuosikymmeniä profiloitunut koulu- ja palvelupaikkakuntana. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulaskankaan sairaala, sen yhteydessä toimivat terveyskeskus sekä Taukokankaan kuntoutuskoti ja Rantakartanon vanhustenhoitoyksiköt täydennettynä Oulun ammattikorkeakoulun ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kouluilla muodostavatkin jopa valtakunnan mittakaavassa poikkeuksellisen kokonaisuuden. Kun tähän lisätään vielä, että Oulaisissa kulttuurin harrastamiseen ja siitä nauttimiseen sekä vapaa-ajanviettoon on erinomaiset mahdollisuudet ympäri vuoden, on oikeastaan vaikea käsittää asukasluvun laskua.

Julkisuudessa on päivittäin esillä maakunta- ja sote-uudistus, joka on iso kysymys myös Oulaisissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että uudistuksen jälkeen kaupungille jää merkittäviä tehtäviä elinvoiman, hyvinvoinnin, koulutuksen ja kunnallistekniikan osalta. Näihin kaupunki pystyy myös keskittymään, kun kaupungin talous on hyvässä kunnossa ja hoidettavana olevat asiat ns. omissa käsissä. Yllättävät menot ja määrärahaylityksethän ovat viime vuosina tulleet niissä toiminnoissa, joista jatkossa vastaa maakunta.
Yksi yhteinen haaste on meille kaikille oulaistelaisille. Toivoisin kaikille ison repullisen positiivisia, myönteisiä ajatuksia Oulaisista. Meidän tulee itsekin sisäistää Oulaisten hyvät puolet ja kertoa niistä myös ulkopuolisille. Vain se takaa meidän vetovoimaisuuden ja siten myös elinvoiman jatkossakin.

Rakennetaan kotikaupunki Oulainen entistä paremmaksi, yhdessä ja yhteistyössä kaikkien kanssa.

Kai Pajala

Takaisin Jutut -sivulle