Valtuuston kuulumiset: Pohjoinen tarvitsee jatkossakin yliopistollisen sairaalan

OYS vastaa maantieteellisesti puolesta Suomesta ja turvaa yliopistosairaalatason palvelut Pohjois-Suomen noin 740 000 ihmisille. Toiminnalla huolehditaan ammattitaitoiset ja korkean osaamisen erikoissairaanhoidon palvelut pohjoisen ihmisille. Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja ihmisten tasa-arvon näkökulmasta OYS:in toiminta on meille pohjoissuomalaisille elintärkeä.
OYS kouluttaa suuren osan lääketieteen ammattilaisista Pohjois-Suomen tarpeisiin yhdessä Oulun yliopiston ja Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa. Minulla on tällä hetkellä huoli sairaanhoitajien ja lähihoitajien saatavuudesta. Tästä syystä meidän on huolehdittava monipuolisesta terveydenhuollon koulutuksesta, jossa esimerkiksi ammattikorkeakoululla on tärkeä tehtävä. Koulutusverkoston tulee olla Pohjois-Suomessa riittävä ja maantieteellisesti kattava. Meidän on sitoutettava koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset alueellemme ja jäämään Pohjois-Suomeen töihin. Tällöin myös elinvoimaisuus vahvistuu.
Uuden sairaalan rakentaminen on mittava ja vaativa urakka, mutta niin on ollut myös vanhojen kiinteistöjen ylläpitäminen. Nykyisen 1960-ja 70-luvuilla rakennetun kiinteistömassan talotekniikka on vanhentunutta ja rakennukset ovat tulleet elinkaarensa päähän.
Oman aikansa rakentamisen ratkaisuista ja materiaalivalinnoista johtuen vanhojen kiinteistöjen peruskorjaus olisi tullut uuden rakentamista kalliimmaksi. Lisäksi olisimme menettäneet mahdollisuuden resurssien tehokkaampaan käyttöön.
Nykyisellään sairaalassa on yli 30 kilometriä erilaisia käytäviä. Rakennuskanta on matalaa ja tilat ovat hajallaan 17 hehtaarin tontilla.
Tämä tekee osin mahdottomaksi sairaalan tehokkaan toiminnan ja resurssien yhteiskäytön. Tilat eivät myöskään sovellu 2020-ja 2030 -lukujen erikoissairaanhoidon tarpeisiin, sillä lääketiede ja hoitoprosessit ovat muuttuneet monella tavalla sairaalan elinkaaren aikana.
Uuden sairaalan asiakaslupaus on maailman älykkäin sairaala. Koronaepidemian myötä olemme saaneet huomata jälleen kerran suomalaisen terveydenhuollon olevan kiistatta yksi maailman tehokkaimmista ja älykkäimmin rakennetuista terveydenhuollon järjestelmistä.
Seuraavan vuosikymmenen aikana tulemme saamaan Pohjois-Suomeen sairaalan, joka on suunniteltu sekä toiminnallisesti että tiloiltaan asiakaslähtöiseksi ja tukemaan henkilöstön sujuvaa, tehokasta ja tuottavaa työtä.
On muistettava, että erikoissairaanhoito tarvitsee rinnalleen hyvin toimivan perusterveyden palvelut. Tässä kunnat ovat tärkeässä roolissa ja meidän on yhdessä rakennettava hoitoketjut mahdollisimman toimiviksi. Palveluiden toimivuus on tärkeä osa alueiden vetovoimaisuutta eikä kukaan toteuta sitä yksin. Vetovoimaisuus rakennetaan yhdessä.

Kai Pajala (kesk.)
kaupunginvaltuutettu

Takaisin Jutut -sivulle