Valtuuston kuulumiset: Tulevaisuutta tehdään nyt

Oulaisten kokoomus on kaupungin historian aikana pysytellyt tiiviisti päätöksenteon ytimessä. Tällä kaudella olemme mukana neljän valtuutetun voimin. Hallintosääntömuutos, jossa lautakuntien jäsenistä tulee puolet olla valtuutettuja, onkin työllistänyt mukavasti. Tämän kauden merkittäviä asioita lautakunnittain ovat muun muassa perusturvan osalta palveluiden turvaaminen ja tehostaminen omien toimintojen osalta, palvelusetelin laajentunut käyttö, palveluasumisen riittävä järjestäminen, sekä erikoissairaanhoidon menojen seuranta ja pyrkimys preventioon. Integraatiohanke PPSHP: n ja Oulun pilotoimana voi kukaties toimia mallina myös Oulaisissa?
Sivistyspuolella varhaiskasvatuslain muuttuminen ja voimaantulo toivat muutoksia, jotka kaupungin on pitänyt huomioida varhaiskasvatusta järjestäessään. Kouluverkosta keskustelu nousee säännöllisesti esiin joka vuosi tulevan vuoden talousarvioesitystä valmisteltaessa. Toimintatilat opetukselle ovat varsin hyvässä kantimissa kunnassamme, onneksi.

Teknisen lautakunnan tämän kauden kärkiasioihin nostaisin keskustan alueen osayleiskaavan uudistamisen, sillä se viitoittaa kaupunkikuvaamme ehkä vuosikymmeniksi eteenpäin. Lisäksi tuulivoimaan liittyvät asiat kuuluvat tekniselle lautakunnalle: myllyjä on näillä näkymin nyt nousemassa Karahkaan ja Maaselänkankaan alueelle.
Piskuinen elinvoimalautakunta puolestaan kamppailee omalta osaltaan koko Oulun eteläisen alueen tapaan voimakasta vihollista vastaan: muuttovirta ja asukasmäärien väheneminen ovat lähes jokaisen naapurikunnan ongelma. Elinvoimalautakunta koittaa markkinoida Oulaisten kaupunkia niin tuleville asukkaille, kuin yrityksillekin.
Oulaisten kokoomuksen jäseniä on mukana myös valvonta ja lupalautakunnassa sekä tarkastuslautakunnassa, jotka nimensä mukaisesti pitävät huolta siitä, että kaupungin toiminta ja päätöksenteko tapahtuvat hallintosäännön mukaisesti. Sen lisäksi toiminnan ja päätöksenteon on oltava avointa ja tasapuolista. Lisäksi kokoomuslaisia valtuutettuja toimii useissa ulkokunnallisissa luottamustehtävissä, muun muassa maakuntavaltuusto ja jätelautakunta.
Vaikka kaupunginvaltuusto on käyttää ylintä päätösvaltaa, on silti kaupunginhallitus sen vaikuttavin työrukkanen. Sen tehtävänä on valvoa ja pitää vuoden aikana järjestystä yllä. Tällä kaudella, etenkin kuluvana vuonna, erityistä energiaa on käytettävä kaupungin talouden seurantaan. Lisäksi kaavoitusasiat ovat ajankohtaisia. Kaupungin strategian päivittäminen viime vuonna ja erityisesti huomion kiinnittäminen kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi myös kaupungin työntekijöiden hyvinvointiin, ovat olleet askel oikeaan suuntaan.

Te hyvät kaupunkilaiset, olette äänestäneet meidät mukaan päättämään näistä asioista. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä joko hihasta vetämällä, soittamalla, sosiaalista mediaa hyödyntäen tai viestittämällä: näin saamme teidän äänenne mukaan päätöksentekoon. Oulaisten kokoomuksen mielestä kaupunkimme tulevaisuus on tehtävä nyt: ottamalla opiksi menneestä, mutta kehittämällä toimintoja vastuullisesti, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Oulaisten tulee olla jatkossa kaupunki, jossa on loistava asua, elää ja yrittää.

Anne Hannus
Oulaisten kaupunginvaltuutettu (kok.)

Takaisin Jutut -sivulle