Valtuuston kuulumiset: Vielä hoivapaikoista

No niinhän siinä kävi. Ei löytynyt budjettiin määrärahaa vanhuksille tarkoitettujen tehostetun palveluasumisen lisätilojen suunnitteluun. Suurin osa valtuutetuista taisi kuitenkin olla tietoisia siitä, että tehostetun palveluasumisen paikat eivät tällä hetkelläkään riitä, puhumattakaan tulevaisuuden tuomasta palvelutarpeen kasvavasta paineesta.

Se mihin valtuusto nyt pystyi, oli kokouksessa tehdyn ponsiesityksen mukaisesti aloittaa selvityksen tekeminen siitä, mitä hoivapuolella tulevaisuudessa tarvitsemme. Tuo nyt oli aivan ehdoton minimi, millä riman saattoi ylittää. Ja tämäkin vielä seiväshypystä tunnetulla tyylillä, jossa hyppääjä riman kannattimiltaan pudottaessaan kädellään nostaa riman takaisin, ennen putoamistaan alas pehmusteille. No hyvä nyt kuitenkin, että edes selvitetään. Onneksi ponnen esittäjät ja kannattajat lupasivat selvityksen tulokset jo alkuvuodelle, jolloin selvityksen niin osoittaessa palveluasumisen lisärakentamisen suunnittelu saadaan tarvittaessa kuulemma käynnistymään teknisenjohtajan takataskussa olevalla puskurirahalla. Ehdottomasti lisäpanostusta vaativat myös omaishoito ja kotihoito. Kuitenkaan nyt kotihoitoon tehdyillä marginaalisilla resurssilisäyksillä ei tulevaa hoivapaikkojen tarpeen kasvua saada leikattua niin paljoa, etteikö kasvavasta vanhusväestönmäärästä edelleenkin jää hoivapaikkatarvetta vähintään nykyisen tason verran.

Tällä hetkellä kaupungissamme on yhteensä 106 vanhuksille tarkoitettua tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa. Rantakartanossa 57, Taukokankaalla 9 ostopalvelupaikkaa ja 11 paikkaa palvelusetelillä.
Esperi Hoivakoti Oulassa 7 ostopalvelupaikkaa ja 22 paikkaa palvelusetelillä. Ja kaikki nämä asiakaspaikat ovat olleet käytössä päättyneen vuoden lopulla ja paikkaa on terveyskeskuksen akuuttiosastolla ollut jonottamassa reilusti toista kymmentä hoivapaikan tarvitsevaa vanhusta.
Hoivapaikkojen puute on kädessä jo nyt ja jollei asiaan vieläkään uskalleta reagoida, luulen, että puute paikoista on suurempi jo vuoden kuluttua ja vieläkin suurempi tulevina vuosina.
Kunnallisalan kehittämissäätiö on vuonna 2015 selvittänyt vanhusten pitkäaikaishoidon tarvetta vuoteen 2040 mennessä. Tuossa arviossa Oulaisten kaupungin tarvitsema hoivapaikkojen määrä kasvaa minimissään 35 prosenttia ja pahimman skenaarion mukaan liki 60 prosenttia vuoteen 2040 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna.

Laajemmassa kuvassa meillä kuulemma hoidetaan vanhukset ”liian hyvin” tai ainakin heitä hoivataan maakunnan tasoon nähden Oulaisissa keskimäärin enemmän laitoksissa kuin kotona. Mutta emmehän me kaikissa muissakaan asioissa ole valtakunnan tahi maakunnan keskiarvossa. Saamieni tietojen mukaan nyt tehostetun palveluasumisen asiakkaiden keskimääräinen ikä Oulaisissa on 85 vuotta ja jonossa olevien jopa hieman tuota edellistä suurempi. Eli ei meillä kuitenkaan aivan nuoria hoivailla nytkään.
Ennen joulua 16.12. Seutumajakassa julkaistussa jutussa kaupunginjohtajan sanomisessa on tainnut sekä luvut ja asiat vaihtaa paikkaa. Ei meidänkään vanhuksillamme sentään aivan noin kova hoivatarve taitane olla, kuin mitä julkaistussa jutussa kaupunginjohtaja oli todennut: ”Tällä hetkellä Oulaisissa on yli 90 prosenttia 75-vuotta täyttäneistä erilaisissa hoitolaitoksissa, kun suhdeluku on Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin 87 prosenttia.” Siis tilaston mukaan Pohjois-Pohjanmaalla 75 -vuotta täyttäneistä asuu kotona keskimäärin 90 prosenttia, kun taas Oulaisissa vastaava luku on 87 prosenttia.

Nuo edelliset luvut on lainattu sairaanhoitopiirinjohtaja Luoman jakamasta tilastosta. Saman tilaston mukaan kaupungissamme asui vuoden 2019 päättyessä 869 yli 75-vuotiasta ja tilaston antaman ennusteen mukaan vuonna 2030 75 vuotta täyttäneitä on 1218 ja edelleen vuonna 2040 jo 1341. Noilla luvuilla päästessämme tuohon maakunnan 90 prosenttia keskiarvoon yli 75-vuotiaiden kotona-asumisen osuudessa, jää laitoshoitotarpeeksi vuodelle 2030 edelleenkin 122 ja vuodelle 2040 134 tehostetun palveluasumisen tarvitsijaa. Ja nuokin luvut jo ylittävät nykyisen käytettävissä olevan paikkamäärän. Eli mitä näistä voimme päätellä? Sitäkö, että hoiva-asiakkaiden ”risteilylahjakortteja” naapurikuntiin ollaan pian tilaamassa.
Joka tapauksessa jonkun se hoiva on jossakin jatkossakin järjestettävä.

Siunattua alkanutta vuotta.

 

Matti Heikkinen (kd.)
kaupunginvaltuutettu

Takaisin Jutut -sivulle