Vapaaehtoistoiminnasta hyötyy jokainen

Kurssin ensimmäisenä iltana tutustuttiin erilaisten tehtävien avulla.

 

Penttilän talossa Oulaisissa alkoi viime viikolla ALVA-hankkeen vapaaehtoistoiminnan peruskurssi.
Kolmeosaisen kurssin tarkoituksena on jakaa tietoa vapaaehtoistoiminnasta siitä kiinnostuneille. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Oulaisten kaupungin perusturvapalveluiden kanssa. Ensimmäiseen iltaan osallistui yhdeksän henkilöä. Kurssin vetäjä Anitta Anunti kertoo, että monet osallistujista ovat jo ennestään mukana vapaaehtoistoiminnassa, mutta tulevat hakemaan kurssilta lisätietoa.

”Oulaisten kurssi on ALVA-hankkeen 12. vapaaehtoistoiminnan peruskurssi. Aika monet kurssilaisista ovat jo ennestään vapaaehtoistyössä, mutta on myös uusia osallistujia, jotka ovat kurssin myötä innostuneet kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa.”
Anunti on sitä mieltä, että jokaiselle löytyy sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.
”Voi olla esimerkiksi seurana yksinäisille ihmisille, ulkoiluttaa vanhuksia, järjestää tapahtumia tai toimia lipaskerääjänä. Myös naapuriapu on meille hyvin tuttu vapaaehtoistehtävä.”

Anunti painottaa, että vapaaehtoistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.
”Vapaaehtoistoiminta on hyvin vastavuoroista. Se ei ainoastaan vie vapaaehtoiselta aikaa, vaan myös tuo tälle hyvän mielen ja merkityksekästä tekemistä. Usein tukihenkilö- ja ystävätoiminta on sekä apua tarvitsevalle että avuntarjoajalle todella voimaannuttavaa.”
Vapaaehtoiset ovat saaneet hyvän mielen lisäksi paljon muutakin hyötyä toiminnasta.
”Monille se on ollut apuna ammatinvalinnassa. Vapaaehtoistyön kautta voi esimerkiksi kokeilla, millaista työ ensiavun parissa on. Vapaaehtoistoiminta myös lisää itseluottamusta ja parantaa sosiaalisia taitoja.”

 

Itsekin monessa vapaaehtoistoiminnassa mukana ollut Anitta Anunti on pitänyt jo useita vastaavia kursseja.

 

Kurssille osallistuneelle Hannele Myllykankaalle vapaaehtoistyö on jo ennestään tuttua.
”Olen vapaaehtoisena mukana Aivotreeni-ryhmässä. Tämän kurssin aikana tajusin, että olenhan tehnyt monia vuosia vapaaehtoistyötä myös ystävätoiminnan muodossa.”
Myllykangas lähti kurssille keksiäkseen mielekästä tekemistä eläkepäiville.
”Olen ollut nyt neljä vuotta eläkkeellä. Oikeastaan juuri nyt minulla ei ole kovin paljoa aikaa vapaaehtoistyölle, koska minulla on iäkäs äiti sekä kuusi lastenlasta”, Myllykangas naurahtaa.
”Mutta on hyvä tietää, millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnassa on, sitten kun sille on aikaa.”

Anitta Anunti huomauttaa, että yksi vapaaehtoistoiminnan hyvistä puolista onkin juuri se, että sitä tehdään oman ajan ja jaksamisen mukaan.
”Kaikkeen vapaaehtoistoimintaan ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa. On myös lyhytaikaisia ja kertaluonteisia vapaaehtoistehtäviä. Vapaaehtoisella on oikeus lopettaa työ milloin haluaa.”
Anunti neuvoo hakemaan tietoa netistä, jos ei pääse osallistumaan kurssille.
”Oulaisten kaupungin nettisivuilla on luettelo järjestöistä ja niiden yhteyshenkilöistä. Heihin voi olla suoraan yhteydessä ja kysyä vapaaehtoistomintamahdollisuuksista. On myös olemassa nettisivu ihimiset.fi, johon on koottu yhteen Pohjois-Pohjanmaan vapaaehtoistehtäviä.”

Tiia Riikonen

Takaisin Jutut -sivulle