Viisi haki perusturvajohtajaksi

Oulaisten perusturvajohtajaksi haki viisi ehdokasta.
Haku oli avoinna joulukuun alkupäivistä lähtien kuukauden ajan.
Kaupunginhallitus päätti jatkaa perusturvajohtajan viran täyttämisprosessia kutsumalla haastatteluun kaikki virkaa hakeneet henkilöt.
Haastattelutilanteeseen osallistuvat kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston lisäksi perusturvalautakunnan puheenjohtaja sekä perusturvajohtaja.

Maanantain kokouksessaan kaupunginhallitus päätti myös lähettää valtuustoaloitteen teknisen toimen ja teknisen lautakunnan valmisteluun valtuustoaloitteen, joka koskee häiritsevän liikenteen kitkemistä keskusta-alueelta.
Aloitteeseen sisältyvien konkreettisten toimenpide-ehdotusten osalta valmistelussa on tarpeen tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä arvioida myös niiden kustannukset.
Kaupunginhallitus päätti lähettää jo tässä vaiheessa aloitteen tiedoksi myös poliisiviranomaisille, koska aloitteeseen sisältyy toive viranomaisvalvonnan ja -resurssin lisäämiselle Oulaisissa ja lähikunnissa.
Lisäksi päätettiin, että Oulun poliisin edustajat kutsutaan neuvotteluun ratkaisujen hakemiseksi asiaan.
Edelleen kaupunginhallitus päätti, että aloite lähetetään myös nuorisovaltuustolle nuorten kuulemistilaisuuden järjestämiseksi ja esitysten tekemiseksi asian ratkaisemiseksi.

Takaisin Jutut -sivulle