Biojätteen erilliskeräys laajenee Vestian toimialueella

Uusi jätelaki velvoittaa ensi vuoden heinäkuusta lähtien erilliskeräämään biojätteet kaikilta kiinteistöiltä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Heinäkuussa voimaan tullut uusi jätelaki velvoittaa jatkossa laajempaan bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräykseen. Vestian toiminnassa velvoitteet konkretisoituvat ensimmäisen kerran heinäkuussa 2022, jolloin biojäte tulee kerätä kaikilta vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Vestia tarjoaa kierrätysneuvontaa biojätteiden lajittelun tueksi.

Lakiuudistuksen näkyvimmät muutokset Vestian toimialueella koskevat bio- ja pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoitteita. Laki velvoittaa erilliskeräämään biojätteet kaikilta kiinteistöiltä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Biojätteen lisäksi vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä tulee erilliskerätä kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallia. Vuoden 2024 heinäkuussa biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia kotitalouksia yli 10 000 asukkaan taajamissa. Vestian toimialueella tämä tarkoittaa Ylivieskan keskustaajamaa.

Vestia Oy vastaa jätteiden lajittelun tiukentumiseen tarjoamalla alueellaan ilmaista kierrätysneuvontaa. Kierrätysneuvontaa on tarjolla muun muassa taloyhtiöille, yhdistyksille ja koululaisille joko vierailuina paikan päällä tai etäluentoina.

Biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa Vestia järjestää toimialueensa asukkaille ilmaisen verkkotapahtuman tiistaina 28.9. teemalla ”Biojäte – banaaninkuorista polttoaineeksi”.

”Verkkotapahtumassa käsitellään muun muassa ruokahävikin minimoimista, biojätteen oikeaoppista lajittelua, biojätteen hyödyntämistä ja jätelain mukanaan tuomia uudistuksia”, summaa verkkotapahtuman vetäjä Vestian kierrätysneuvoja Satu Hautakoski.

Takaisin Jutut -sivulle