Kolumni: Hyvä elämä Oulaisissa?

Olemme saaneet lukea lehdistä, että Oulaisissa käynnistyy kulttuuria palvelevien tilojen selvittäminen.
Kulttuuritilatyöryhmän tehtäväksi on annettu kartoittaa kaikki jo olemassa olevat tilat sekä miettiä niiden käytön tehostamista ja monipuolistamista kulttuuritarjonnassa. Samalla työryhmä selvittää, tarvitaanko kaupungissa lisää tiloja kulttuuripalveluille.
Mahdolliset lisätilat kulttuurille tuntuvat olevan arka asia. Tärkeämmät asiat pitäisi laittaa kuntoon ensin: esimerkiksi pyörätiet, vanhusten hoito, tyhjät liikehuoneistot ja syntyvyys. Tärkeitä asioita ilman muuta. Mutta mitä kaikkea tarvitaan hyvään elämään?

Hyvinvointi voidaan määritellä esimerkiksi ihmisen fyysiseksi, psyykkiseksi, sosiaaliseksi ja emotionaaliseksi hyväksi oloksi.
Se koostuu ihmisen elintasosta, yhteisyyssuhteista sekä itsensä toteuttamisesta. Elintasoon kuuluu terveys, ruoka, koulutus, työllisyys ja asuinolot, yhteisyyssuhteisiin rakkaus, toveruus, solidaarisuus ja sosiaaliseen verkostoon kuuluminen.
Itsensä toteuttamiseen kuuluu arvonanto, korvaamattomuus, mahdollisuudet harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintaan sekä poliittiseen osallistumiseen.

Tutkimusten mukaan taide ja kulttuuri tukevat monin tavoin ihmisen hyvinvointia. Vuosina 1978−2002 tehty Mini-Suomi-terveyskysely osoittaa, että ihmiset, jotka osallistuvat aktiivisesti vapaa-ajantoimintaan, kuten harrastuksiin, vapaaehtoistyöhön ja kulttuuritoimintaan, elävät pidempään kuin vähän tai ei ollenkaan osallistuvat.
Taide ja kulttuuri tarjoavat elämyksiä ja nautintoja sellaisenaan. Ne edistävät yhteisöllisyyden ja verkostojen muodostumista, lisäävät elinpiirin viihtyisyyttä ja niillä on jopa yhteys hyvään koettuun terveyteen.
Perustarpeista huolehtiminen ei pelkästään riitä hyvään elämään. Ihminen tarvitsee myös yhteisöllisyyttä ja mahdollisuuden toteuttaa itseään.
Olisi suotavaa, että yhteisöllisyyden ja taiteen kokeminen olisi tulevaisuudessa mahdollista Oulaisissakin useammin kuin kahdesti vuodessa.

Essi Rahja

Takaisin Jutut -sivulle